Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

349 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat ook voor de gebruikelijkloonregeling vanaf 1 januari 2015 uitgegaan wordt van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ (Dossier 34002)
Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat ook voor de gebruikelijkloonregeling vanaf 1 januari 2015 uitgegaan wordt van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ Amendement belasting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel IV, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de Wet awir (Dossier 31705)
Amendement van het lid Omtzigt om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de Wet awir Amendement belasting bestuur bestuursrecht financiën organisatie en beleid recht staatsrecht 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGTOntvangen 19 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel XVI wordt «2012» vervangen door: 2011.ToelichtingIn het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de Awir. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Tang ter vervanging van de nrs. 16 en 17 om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de wet awir (Dossier 31705)
Amendement van de leden Omtzigt en Tang ter vervanging van de nrs. 16 en 17 om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de wet awir Amendement belasting bestuur bestuursrecht financiën organisatie en beleid recht staatsrecht 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 17AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN TANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161Ontvangen 19 november 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel XVI wordt «2012» vervangen door: 2011.ToelichtingIn het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de Awir. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 34 over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 34 over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn, door ouders in tariefgroep 2 te laten vallen met een vrijstelling van € 45000,- Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 58GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. om zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden in aanmerking te laten komen voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 (Dossier 31930)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. om zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden in aanmerking te laten komen voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 57AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S.Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Tang c.s. over het gelijk behandelen van (stief)kinderen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Tang c.s. over het gelijk behandelen van (stief)kinderen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 56AMENDEMENT VAN HET LID TANG C.S.Ontvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 59 over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Cramer ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 59 over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 82GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT & CRAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59Ontvangen 3 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds (Dossier 31930)
Amendement van de leden Omtzigt en Cramer over de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen voor hun 36e verjaardag eenmalig een verhoogde gift te doen van maximaal €50.000, vrijgesteld van schenkbelasting, voor de aankoop van een eigen woning of voor een studiefonds Amendement belasting economie financiën jongeren ondernemen zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 59AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT & CRAMEROntvangen 28 oktober 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel I, onderdeel AE, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Tang c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 56 over het gelijk behandelen van (stief)kinderen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 83GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANG C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 33 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 33 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 53GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 53 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen (Dossier 31930)
Nader gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 53 om in de bedrijfsopvolgingsregeling een drempel op te nemen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 79NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. over verruiming overgangsrecht ter zake van de verhoging van het algemene btw-tarief met betrekking tot onroerende zaken (Dossier 33287)
Amendement van het lid Schouten c.s. over verruiming overgangsrecht ter zake van de verhoging van het algemene btw-tarief met betrekking tot onroerende zaken Amendement belasting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het mogelijk maken van het oprichten van een steunstichting SBBI (Dossier 33402)
Amendement van het lid Omtzigt over het mogelijk maken van het oprichten van een steunstichting SBBI Amendement belasting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 19 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel VIIf wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIII Aan artikel 5d, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een steunstichting SBBI kan worden opgericht ten behoeve van elke sociaal belang behartigende instelling. ...

Amendement van de leden Schouten en Omtzigt over het aanpassen van de leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkingsbelasting van 18-35 jaar naar 18-40 jaar (Dossier 33403)
Amendement van de leden Schouten en Omtzigt over het aanpassen van de leeftijdsbegrenzing van de eenmalige verhoogde vrijstelling in de schenkingsbelasting van 18-35 jaar naar 18-40 jaar Amendement belasting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN OMTZIGT Ontvangen 9 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel VIII komt te luiden: ARTIKEL VIII In de Successiewet 1956 wordt artikel 33 als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Tang over een extra korting voor aardgasauto's (Dossier 32128)
Amendement van de leden Omtzigt en Tang over een extra korting voor aardgasauto's Amendement belasting financiën 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 29AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN TANGOntvangen 18 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IIn artikel XII, onderdeel A, onder 1, wordt de voorlaatste zin van artikel 9, eerste lid, vervangen door: Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt verhoogd met 27,4 percent van de netto catalogusprijs en:a. ...

Amendement van de leden Tang en Omtzigt over het afschaffen van het lage tarief voor gevaarlijke afvalstoffen (Dossier 32128)
Amendement van de leden Tang en Omtzigt over het afschaffen van het lage tarief voor gevaarlijke afvalstoffen Amendement afval belasting economie financiën markttoezicht natuur en milieu 32 128Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)nr. 26AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN OMTZIGTOntvangen 18 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:IArtikel XX, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:1. ...