Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

241 resultaten

Amendement van het lid Van Nispen over middelen voor inclusieve samenspeelplekken (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Van Nispen over middelen voor inclusieve samenspeelplekken Amendement begroting financiën Nr. 138 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 2 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.250 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Westerveld en Van Nispen over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Westerveld en Van Nispen over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 136 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 136 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 136 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 155 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 155 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 155 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 156 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 30 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 30 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van het Openbaar Ministerie Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor de Raad voor de Rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 40 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget voor de Raad voor de Rechtspraak Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat € 470.000 wordt vrijgemaakt voor de financiering van de vervolgopleiding forensische geneeskunde (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat € 470.000 wordt vrijgemaakt voor de financiering van de vervolgopleiding forensische geneeskunde Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 25 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 470 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 10,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 10,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.500 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Nispen en Swinkels dat regelt dat de hulpofficier de termijn voor overleg met de raadsman voorafgaand aan het verhoor, op verzoek van de verdachte of zijn raadsman kan verlengen, indien deze ontoereikend blijkt, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet (Dossier 34157)
Amendement van de leden Van Nispen en Swinkels dat regelt dat de hulpofficier de termijn voor overleg met de raadsman voorafgaand aan het verhoor, op verzoek van de verdachte of zijn raadsman kan verlengen, indien deze ontoereikend blijkt, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet Amendement recht rechtspraak Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN SWINKELS Ontvangen 24 maart 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 28c, eerste lid, na «gedurende» ingevoegd «een termijn van» en wordt een volzin toegevoegd, luidende: De hulpofficier van justitie kan deze termijn, indien deze ontoereikend blijkt, op verzoek van de verdachte of zijn raadsman verlengen, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Swinkels ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de hulpofficier de termijn voor overleg met de raadsman voorafgaand aan het verhoor, op verzoek van de verdachte of zijn raadsman kan verlengen, indien deze ontoereikend blijkt, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet (Dossier 34157)
Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Swinkels ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de hulpofficier de termijn voor overleg met de raadsman voorafgaand aan het verhoor, op verzoek van de verdachte of zijn raadsman kan verlengen, indien deze ontoereikend blijkt, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet Amendement recht rechtspraak Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN SWINKELS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over Sektesignaal (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over Sektesignaal Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van de leden Kuiken en Van Nispen over het meldpunt internet discriminatie (Dossier 34775-VI)
Amendement van de leden Kuiken en Van Nispen over het meldpunt internet discriminatie Amendement begroting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIKEN EN VAN NISPEN Ontvangen 29 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 171 (x € 1.000) II In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 171 (x € 1.000) Toelichting Dit amendement regelt dat een bedrag van € 171.000 wordt vrijgemaakt voor het meldpunt internet discriminatie (MiND) waardoor het subsidiebedrag gelijk blijft aan het subsidiebedrag in 2017. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 18 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 18 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak Amendement begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over het Expertisecentrum Online Kindermisbruik Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Kuiken c.s. over mediation in het strafrecht (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Kuiken c.s. over mediation in het strafrecht Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN C.S. ...