Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

203 resultaten

Amendement van de leden Westerveld en Van Nispen over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Westerveld en Van Nispen over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 136 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 136 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 136 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 155 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 22 over middelen voor mentale hulp op afstand (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 22 over middelen voor mentale hulp op afstand Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22 Ontvangen 27 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 155 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Van Nispen ter vervanging van nr. 155 over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen Amendement begroting financiën Nr. 156 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport Amendement begroting financiën Nr. 135 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor continuering van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Westerveld over middelen voor continuering van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 25 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 160.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor mentale hulp op afstand (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Westerveld over middelen voor mentale hulp op afstand Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 26 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 17 over middelen voor continuering van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Westerveld ter vervanging van nr. 17 over middelen voor continuering van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid Amendement begroting financiën Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17 Ontvangen 27 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 121.500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor extra gz-psychologen (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Westerveld over middelen voor extra gz-psychologen Amendement begroting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 26 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 53 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het voortgezet onderwijs (Dossier 34775-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 53 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het voortgezet onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 52 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het primair onderwijs (Dossier 34775-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. ter vervanging van nr. 52 over 700 miljoen voor werkdrukvermindering en salaris voor leraren in het primair onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Amendement van de leden De Hoop en Westerveld ter vervanging nr. 26 over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen vso en vo (Dossier 35925-VIII)
Amendement van de leden De Hoop en Westerveld ter vervanging nr. 26 over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen vso en vo Amendement begroting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Westerveld en De Hoop over middelen voor een studentenreisproduct voor praktijkonderwijsleerlingen en vavo-studenten (Dossier 35925-VIII)
Amendement van de leden Westerveld en De Hoop over middelen voor een studentenreisproduct voor praktijkonderwijsleerlingen en vavo-studenten Amendement begroting financiën Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DE HOOP Ontvangen 16 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt volgt gewijzigd: I In artikel 3 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en De Hoop ter vervanging van nr. 28 over middelen voor een studentenreisproduct voor praktijkonderwijsleerlingen en vavo-studenten (Dossier 35925-VIII)
Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en De Hoop ter vervanging van nr. 28 over middelen voor een studentenreisproduct voor praktijkonderwijsleerlingen en vavo-studenten Amendement begroting financiën Nr. 121 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DE HOOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor alfa, gamma en medische faculteiten (Dossier 35925-VIII)
Amendement van het lid Westerveld over middelen voor alfa, gamma en medische faculteiten Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 11 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 38.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden De Hoop en Westerveld over middelen voor het behalen van de Lissabon-doelstelling (Dossier 35925-VIII)
Amendement van de leden De Hoop en Westerveld over middelen voor het behalen van de Lissabon-doelstelling Amendement begroting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN WESTERVELD Ontvangen 15 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor de vergoeding van spraakcomputers (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Westerveld over middelen voor de vergoeding van spraakcomputers Amendement begroting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD Ontvangen 24 januari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.800 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Ellemeet en Westerveld over het beleggen van het financieel toezicht op jeugdzorg bij de NZa (#:-)
Amendement van de leden Ellemeet en Westerveld over het beleggen van het financieel toezicht op jeugdzorg bij de NZa Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN WESTERVELD Ontvangen 22 januari 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel Aa, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Westerveld t.v.v. nr. 15 over controle op de financiële verslaglegging in de jeugdzorg door de NZa (#:-)
Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Westerveld t.v.v. nr. 15 over controle op de financiële verslaglegging in de jeugdzorg door de NZa Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 27 januari 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel Aa, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 134 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...