Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

254 resultaten

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 158 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 152 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.6a 1. ...

Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman dat ziet op de toerusting van mensen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen voor overleg op lokaal en regionaal niveau over besluitvormingsprocessen die hen aangaan Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 119 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.8 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 155 over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 155 over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 156 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 155 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 160 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman waarmee de term "ingezetenen" uit artikel 2.1.3 wordt verduidelijkt. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Amendement van het lid Voortman over het verplicht overnemen van personeel (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman over het verplicht overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 28 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN Ontvangen 4 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Voortman dat regelt dat kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld niet één-op-één ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd kunnen worden. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman dat regelt dat kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld niet één-op-één ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd kunnen worden. ...

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is (Dossier 33841)
Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Voortman en Siderius ter vervanging van nr. 5 over het verplicht overnemen van personeel (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Siderius ter vervanging van nr. 5 over het verplicht overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 153 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SIDERIUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.6.5, eerste lid, komt te luiden als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 120 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: - vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. ...

Amendement van het lid Voortman over het overnemen van personeel (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman over het overnemen van personeel Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 155 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...