Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten (Dossier 33400-VI)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 20 dat ertoe strekt een bedrag van € 268.000,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (Dossier 34300-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 20 dat ertoe strekt een bedrag van € 268.000,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 21 waarmee € 353.000,- wordt vrijgemaakt voor de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (Dossier 34300-VI)
Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 21 waarmee € 353.000,- wordt vrijgemaakt voor de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...