Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

46 resultaten

Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat naast gedeputeerde staten van de provincie ook het dagelijks bestuur van het waterschap en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van het gebied waarop de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft in gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat naast gedeputeerde staten van de provincie ook het dagelijks bestuur van het waterschap en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van het gebied waarop de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft in gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen Amendement economie overige economische sectoren Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen infrastructurele werken niet slechts 'ernstige' schade (Dossier 34348)
Amendement van Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen infrastructurele werken niet slechts 'ernstige' schade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater Amendement economie overige economische sectoren Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 22 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende: Ha Aan artikel 26 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen wordt teruggedraaid (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen wordt teruggedraaid Amendement economie overige economische sectoren Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat grondeigenaren zowel schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning als schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning vergoed krijgen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 12 dat expliciet maakt dat grondeigenaren zowel schade door aardbevingen ten gevolge van gaswinning als schade door bodemdaling ten gevolge van gaswinning vergoed krijgen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen (Dossier 34348)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. ter vervanging van nr. 34 dat regelt dat het onder de grond brengen van productiewater (eventueel samen met hulpstoffen of andere stoffen) onder de mijnbouwwet moet gaan vallen, waardoor deze activiteit aan de vergunningsvoorwaarden van die wet moet gaan voldoen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie waar sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie waar sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied Amendement economie overige economische sectoren Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma (Dossier 34348)
Amendement van het lid Smaling c.s. over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma Amendement economie overige economische sectoren Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat mijnbouwbedrijven alvorens het afvalwater wordt geïnjecteerd in de geologische formaties van herkomst hun afval- en productiewater dienen te zuiveren tot het niveau vastgesteld krachtens de Wet milieubeheer en de Waterwet voor het lozen op oppervlaktewater Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat een mijnbouwbedrijf moet voorkomen dat schade optreedt aan gebouwen en infrastructurele werken en niet slechts 'ernstige' schade Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat indien wordt overgegaan tot splitsing van consessies 1810 deze dienen te gaan vallen onder het reguliere mijnbouwregime (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat indien wordt overgegaan tot splitsing van consessies 1810 deze dienen te gaan vallen onder het reguliere mijnbouwregime Amendement economie overige economische sectoren Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 29 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I vervalt onderdeel Z. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 69 over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma (Dossier 34348)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 69 over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat het belang van milieu en de volksgezondheid worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en instemming met het winningsplan en op grond van het milieu, de volksgezondheid en andere belangen voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat het belang van milieu en de volksgezondheid worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en instemming met het winningsplan en op grond van het milieu, de volksgezondheid en andere belangen voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld Amendement economie overige economische sectoren Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET VAN TONGEREN Ontvangen 24 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 9, eerste lid, onderdeel f als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat gedeputeerde staten bij het advies m.b.t. een vergunning en instemming met een winningsplan drinkwaterbedrijven moeten betrekken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunnning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie war sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied (Dossier 34348)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat in de Mijnbouwwet wordt verankerd dat een MER verplicht is bij de verlening van een opsporingsvergunnning en een winningsvergunning voor delfstoffen in een provincie war sprake is van grootschalige mijnbouwactiviteiten, het Waddengebied en werelderfgoedgebied Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. dat regelt dat bij een opsporings- en winningsvergunning het voorschrift geldt dat geen koolwaterstoffen worden opgespoord of gewonnen die zich in schalieformaties of steenkoollagen bevinden (schaliegas, schalieolie en steenkoolgas) (Dossier 34348)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. dat regelt dat bij een opsporings- en winningsvergunning het voorschrift geldt dat geen koolwaterstoffen worden opgespoord of gewonnen die zich in schalieformaties of steenkoollagen bevinden (schaliegas, schalieolie en steenkoolgas) Amendement economie overige economische sectoren Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen (Dossier 34348)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 99 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat het belang van het milieu en de natuur worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en stemming met het winningsplan en op grond van het milieu en de natuur voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld (Dossier 34348)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 23 dat regelt dat het belang van het milieu en de natuur worden opgenomen als weigeringsgrond bij een vergunning en stemming met het winningsplan en op grond van het milieu en de natuur voorschriften aan de vergunning kunnen worden gesteld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 41 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Amendement van het lid Wassenberg c.s. ter vervanging van nummer 42 dat regelt dat de tweede nota van wijziging wordt teruggedraaid voor zover het betreft het mogelijk maken van permanente opslag van CO2 tegelijkertijd met de winning van aardolie of aardgas (Dossier 34348)
Amendement van het lid Wassenberg c.s. ter vervanging van nummer 42 dat regelt dat de tweede nota van wijziging wordt teruggedraaid voor zover het betreft het mogelijk maken van permanente opslag van CO2 tegelijkertijd met de winning van aardolie of aardgas Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Amendement van de leden Wassenberg en Van Tongeren dat regelt dat de tweede nota van wijziging wordt teruggedraaid voor zover het betreft het mogelijk maken van permanente opslag van CO2 tegelijkertijd met de winning van aardolie of aardgas (Dossier 34348)
Amendement van de leden Wassenberg en Van Tongeren dat regelt dat de tweede nota van wijziging wordt teruggedraaid voor zover het betreft het mogelijk maken van permanente opslag van CO2 tegelijkertijd met de winning van aardolie of aardgas Amendement economie overige economische sectoren Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN TONGEREN Ontvangen 29 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I vervallen onderdelen Ha en Hb. ...