Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid niet kan worden toegepast op minderjarigen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). (Dossier 34000-B)
Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). ...

Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). (Dossier 34000-VI)
Amendement van het lid Voordewind c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening). ...

Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 64 dat beoogt aan de mogelijkheid van kruisparticipaties enkele aangescherpte voorwaarden te verbinden Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 68 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor gas, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor gas, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de begripsbepaling van garantie van oorsprong «elektriciteit of gas» vervangen door: gas uit een bepaalde bron, een hoeveelheid elektriciteit. ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat de bijdrage van gemeenten aan verkabeling van hoogspanningslijnen naar nul wordt gebracht (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat de bijdrage van gemeenten aan verkabeling van hoogspanningslijnen naar nul wordt gebracht Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 29 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 5.7, eerste lid, onderdeel c, vervalt. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en voor gas, waarbij de garantie van oorsprong aantoont dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare bronnen of in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling dan wel uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, voor elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en voor gas, waarbij de garantie van oorsprong aantoont dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare bronnen of in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling dan wel uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 28 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de begripsbepaling van garantie van oorsprong «elektriciteit of gas» vervangen door: gas uit een bepaalde bron, een hoeveelheid elektriciteit. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Tongeren en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een tarief in rekening wordt gebracht bij een producent die elektriciteit of gas invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van de leden Van Tongeren en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een tarief in rekening wordt gebracht bij een producent die elektriciteit of gas invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 30 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 6.6 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat de herinvoering van een producententarief voor elektriciteit regelt (Dossier 34199)
Amendement van het lid Van Tongeren dat de herinvoering van een producententarief voor elektriciteit regelt Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 28 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 6.6, derde lid, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat tevens een transporttarief in rekening wordt gebracht bij iedere aangeslotene die elektriciteit invoedt op een systeem dat wordt beheerd door een systeembeheerder. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten (Dossier 33400-VI)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over de voortzetting van de bestaande regeling tegemoetkoming adoptiekosten Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van het lid Van Tongeren over een project ‘Het nieuwe veilige rijden’ (#:-)
Amendement van het lid Van Tongeren over een project ‘Het nieuwe veilige rijden’ Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 29 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 45 over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen (#:-)
Amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 45 over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 451 Ontvangen 12 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstraat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Tongeren over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen (#:-)
Amendement van het lid Van Tongeren over 400.000 euro voor extra capaciteit Staatstoezicht op de Mijnen Amendement begroting financiën Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 8 december 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstraat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 35 dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsideerde rechtsbijstaand ongedaan te maken. (Dossier 33750-VI)
Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 35 dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsideerde rechtsbijstaand ongedaan te maken. ...

Amendement van het lid Van Tongeren dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand ongedaan te maken (Dossier 33750-VI)
Amendement van het lid Van Tongeren dat ertoe strekt om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand ongedaan te maken Amendement begroting financiën Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 19 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 85 (x € 1.000). ...