Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

319 resultaten

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers bij verouderde kennis (Dossier 34251)
Amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers bij verouderde kennis Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN MOHANDIS Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Voor artikel V, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan artikel 7.10 wordt na het derde lid een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 74 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt (Dossier 34251)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 74 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 76 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 12 waarmee wordt vastgelegd dat falende bestuurders bij financieel of inhoudelijk wanbestuur kunnen worden verwijderd door de medezeggenschapsorganen (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 12 waarmee wordt vastgelegd dat falende bestuurders bij financieel of inhoudelijk wanbestuur kunnen worden verwijderd door de medezeggenschapsorganen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht krijgt bij vastgoedprojecten die meer dan 1 miljoen euro bedragen (Dossier 34251)
Amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht krijgt bij vastgoedprojecten die meer dan 1 miljoen euro bedragen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel V worden na onderdeel D twee onderdelen ingevoegd, luidende: Da Aan artikel 9.30a, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het college van bestuur behoeft voorts voorafgaande instemming van de gezamenlijke vergadering over beslissingen aangaande het vastgoed van de universiteit die het bedrag van 1 miljoen euro te boven gaan. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 11 waarmee wordt vastgelegd dat studenten en personeel elke vier jaar door een stemming het bestuur kiezen (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 11 waarmee wordt vastgelegd dat studenten en personeel elke vier jaar door een stemming het bestuur kiezen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 3 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel V, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 9.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat Medezeggenschapsraden naar de Ondernemingskamer kunnen stappen om voor te leggen of er sprake is van (financieel) wanbestuur (Dossier 34251)
Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat Medezeggenschapsraden naar de Ondernemingskamer kunnen stappen om voor te leggen of er sprake is van (financieel) wanbestuur Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: C Na artikel 184a wordt aan afdeling 12 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 184b. ...

Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis ter vervanging van nr. 9 over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers als het getentamineerde aantoonbaar verouderd is (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis ter vervanging van nr. 9 over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers als het getentamineerde aantoonbaar verouderd is Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 5 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Voor artikel V, onderdeel A, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende: 0A In artikel 7.8a, derde lid wordt na «7.8b,» ingevoegd: 7.10, vierde lid,. 01A Aan artikel 7.10 wordt na het derde lid een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 84 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingrecht krijgen over het salaris van bestuurders (Dossier 34251)
Nader gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 84 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingrecht krijgen over het salaris van bestuurders Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 90 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk waarmee in het primair en voortgezet onderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt (Dossier 34251)
Amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk waarmee in het primair en voortgezet onderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel VI wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Aan artikel 10 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j voor een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: k. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van de begroting, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 36 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 36 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 74 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36 Ontvangen 8 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Na artikel 8a.1.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 8a.1.6. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht krijgt bij vastgoedprojecten die meer dan 1 miljoen euro bedragen (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht krijgt bij vastgoedprojecten die meer dan 1 miljoen euro bedragen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 51 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis ter vervanging van nr. 69 over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers als het getentamineerde aantoonbaar verouderd is (Dossier 34251)
Nader gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Mohandis ter vervanging van nr. 69 over het slechts kunnen laten vervallen van tentamencijfers als het getentamineerde aantoonbaar verouderd is Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 80 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen over het salaris van bestuurders (Dossier 34251)
Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen over het salaris van bestuurders Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 3 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IV wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Na artikel 8a.1.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 8a.1.6. ...

Amendement van de leden Grashoff en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 18, waarmee medezeggenschapsorganen op instellingsniveau instemmingsrecht krijgen bij de benoeming van bestuurders (Dossier 34251)
Amendement van de leden Grashoff en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 18, waarmee medezeggenschapsorganen op instellingsniveau instemmingsrecht krijgen bij de benoeming van bestuurders Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRASHOFF EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181 Ontvangen 20 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat falende bestuurders bij financieel of inhoudelijk wanbestuur kunnen worden verwijderd door de medezeggenschapsorganen (Dossier 34251)
Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat falende bestuurders bij financieel of inhoudelijk wanbestuur kunnen worden verwijderd door de medezeggenschapsorganen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: C Na artikel 184a wordt aan afdeling 12 een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 184b. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 53 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen over het salaris van bestuurders (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 53 waarmee medezeggenschapsorganen instemmingsrecht krijgen over het salaris van bestuurders Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 84 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 53 Ontvangen 9 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IV wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Na artikel 8a.1.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 8a.1.6. ...

Amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 27 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt (Dossier 34251)
Amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 27 waarmee in het middelbaar beroepsonderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 271 Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Na artikel 8a.1.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 8a.1.6. ...

Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat studenten en personeel elke vier jaar door middel van een (gewogen) stemming het bestuur van hun universiteit of hogeschool (college van bestuur) kiezen (Dossier 34251)
Amendement van het lid Jasper van Dijk waarmee wordt vastgelegd dat studenten en personeel elke vier jaar door middel van een (gewogen) stemming het bestuur van hun universiteit of hogeschool (college van bestuur) kiezen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel V, onderdeel A, komt te luiden: A Artikel 9.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 35 waarmee in het primair en voortgezet onderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 35 waarmee in het primair en voortgezet onderwijs de medezeggenschap instemmingsrecht over de begroting krijgt Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 13 waarmee wordt geregeld dat medezeggenschapsorganen naar de ondernemingskamer kunnen stappen bij wanbestuur (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 13 waarmee wordt geregeld dat medezeggenschapsorganen naar de ondernemingskamer kunnen stappen bij wanbestuur Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...