Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
GL 6
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
GL 6
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Amendement van de leden Smeulders en Van Gerven ter vervanging van nr. 15 over handhaven aanwijzen gebieden of projecten bij AMvB (Dossier 35013)
Amendement van de leden Smeulders en Van Gerven ter vervanging van nr. 15 over handhaven aanwijzen gebieden of projecten bij AMvB Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151 Ontvangen 13 december 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, vervalt. ...

Amendement van de leden Van Gerven en Smeulders ter vervanging van nr. 10 over het terugdraaien verschuiving bevoegdheid van raad naar B&W (Dossier 35013)
Amendement van de leden Van Gerven en Smeulders ter vervanging van nr. 10 over het terugdraaien verschuiving bevoegdheid van raad naar B&W Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101 Ontvangen 13 december 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Gerven en Smeulders over een gelijktijdige aanvraag van omgevingsvergunningen (Dossier 34986)
Amendement van de leden Van Gerven en Smeulders over een gelijktijdige aanvraag van omgevingsvergunningen Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 35 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN SMEULDERS Ontvangen 20 februari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.1, onderdeel BS, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4. ...

Gewijzigd amendement van de leden Smeulders en Van Gerven ter vervanging van nr. 13 over het toevoegen van het verdrag van Florence (Dossier 34986)
Gewijzigd amendement van de leden Smeulders en Van Gerven ter vervanging van nr. 13 over het toevoegen van het verdrag van Florence Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Gerven en Smeulders over het verlengen van de schorsende werking naar zes weken (Dossier 34986)
Amendement van de leden Van Gerven en Smeulders over het verlengen van de schorsende werking naar zes weken Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN SMEULDERS Ontvangen 20 februari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.1, onderdeel GV, onderdeel 2, wordt in het tweede lid «vier weken» telkens vervangen door «zes weken». ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Smeulders ter vervanging van nr. 35 over een gelijktijdige aanvraag van omgevingsvergunningen (Dossier 34986)
Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Smeulders ter vervanging van nr. 35 over een gelijktijdige aanvraag van omgevingsvergunningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35 Ontvangen 28 februari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.1, onderdeel BS, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4. ...