Zoeken


Soort
Dossier
Partij
D66 4
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Partij
D66 4
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier (Dossier 33980)
Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs (Dossier 33980)
Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs Amendement economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Amendement van de leden Van Gerven en Pia Dijkstra over het uistellen van de overheveling van taken van Stivoro aan het Trimbos instituut met een jaar (Dossier 33400-XVI)
Amendement van de leden Van Gerven en Pia Dijkstra over het uistellen van de overheveling van taken van Stivoro aan het Trimbos instituut met een jaar Amendement begroting financiĆ«n Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN PIA DIJKSTRA Ontvangen 22 november 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 700 (x € 1000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen (Dossier 33834)
Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 2 juni 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel C, komt artikel 9.7.4.14, eerste lid, te luiden: 1. ...