Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 16 over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen (Dossier 35337)
Gewijzigd amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 16 over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 23 over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen (Dossier 35337)
Nader gewijzigd amendement van het lid Voordewind c.s. ter vervanging van nr. 23 over een minimale vloeroppervlakte eis voor horeca en slijterijen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie gezondheidsrisico's openbare orde en veiligheid organisatie en beleid overige economische sectoren zorg en gezondheid Nr. 39 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 over het beperken van de verkoop van tabaksproducten tot tabaksspeciaalzaken met een vergunning (Dossier 33590)
Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 over het beperken van de verkoop van tabaksproducten tot tabaksspeciaalzaken met een vergunning Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's jongeren zorg en gezondheid Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 30 september 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht» een zinsnede ingevoegd, luidende: alsmede ter beperking van de verkoop van tabaksproducten tot tabaksspeciaalzaken. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Gerven dat regelt dat de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen wordt verhoogd met € 120.000 (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Gerven dat regelt dat de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen wordt verhoogd met € 120.000 Amendement begroting financiën Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN GERVEN Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 84, dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 84, dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 841 Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 56 over een knelgevallenregeling (Dossier 34532)
Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 56 over een knelgevallenregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 85 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 41 over een knelgevallenregeling (Dossier 34532)
Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 41 over een knelgevallenregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...