Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Amendement van het lid Van Gerven over aansprakelijkheid voor het gebruik van ongeschikte medische hulpmiddelen (Dossier 35043)
Amendement van het lid Van Gerven over aansprakelijkheid voor het gebruik van ongeschikte medische hulpmiddelen Amendement geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 11 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 21 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 21a Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek In Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt na artikel 463 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 463a Wordt ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst gebruik gemaakt van een medisch hulpmiddel of een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek als bedoeld in artikel 1 van de Wet medische hulpmiddelen dat daartoe ongeschikt is, dan wordt de tekortkoming die daardoor ontstaat de hulpverlener toegerekend, tenzij dit, gelet op inhoud en strekking van de behandelingsovereenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk zou zijn. ...

Amendement van het lid Van Gerven over de Kaderwet zbo's (Dossier 35043)
Amendement van het lid Van Gerven over de Kaderwet zbo's Amendement geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 10 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 8, derde lid, vervalt. ...

Amendement van het lid Van Gerven over een College ter beoordeling van medische hulpmiddelen (Dossier 35043)
Amendement van het lid Van Gerven over een College ter beoordeling van medische hulpmiddelen Amendement geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 11 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde een definitie ingevoegd, luidende: College: College ter beoordeling van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, bedoeld in artikel 7a; II Na artikel 7 worden de volgende artikelen ingevoegd: Artikel 7a 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over openbaarmaking van onderzoeksresultaten (Dossier 35043)
Amendement van het lid Van Gerven over openbaarmaking van onderzoeksresultaten Amendement geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 11 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 6a 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over een verbod op individueel gunstbetoon (Dossier 35043)
Amendement van het lid Van Gerven over een verbod op individueel gunstbetoon Amendement geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 10 april 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 6, eerste lid, vervalt in de definitie van «dienstverlening» de zinsnede «door een natuurlijke persoon die betrokken is bij de toepassing van een medisch hulpmiddel of van een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek, of». ...