Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf (Dossier 33990)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II worden vier artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt «en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt» vervangen door: en wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. ...

Amendement van de leden Van Gerven en Kooiman dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdzorg een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland (Dossier 33990)
Amendement van de leden Van Gerven en Kooiman dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdzorg een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland Amendement organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KOOIMAN Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In de Jeugdwet wordt na artikel 12.6 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.6a De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat tenminste inhoudt: a. het herstel van het recht op zorg, en b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen in de jeugdhulp en jeugdzorg. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Kooiman ter vervanging van nr. 24 dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdhulp een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland (Dossier 33990)
Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Kooiman ter vervanging van nr. 24 dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de aanspraak op jeugdhulp een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 10 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In de Jeugdwet wordt na artikel 12.6 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.6a De regering zendt voor 1 januari 2017 een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat ten minste inhoudt: a. het herstel van het recht op zorg, en b. het herstel van het recht op individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Leijten ter vervanging van nr. 27, dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf (Dossier 33990)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Leijten ter vervanging van nr. 27, dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 29 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 11 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II worden vier artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt «en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt» vervangen door: en wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. ...

Amendement van het lid Van Gerven dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf (Dossier 33990)
Amendement van het lid Van Gerven dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te betalen, tenzij zij op grond van de Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg met verblijf Amendement organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 9 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II worden drie artikelen ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIA In artikel 11, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt «en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde komt» vervangen door: en wordt bepaald dat, indien de verzekerde op grond van deze wet langer dan een jaar gebruik maakt van zorg met verblijf, het recht op deze zorg slechts tot gelding kan worden gebracht indien de verzekerde de kosten daarvan gedeeltelijk draagt. ...