Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst (Dossier 33683)
Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 41 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18 Ontvangen 14 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «te verbeteren» ingevoegd: en de termijn in artikel 2.1.9 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet te schrappen. ...

Amendement van het lid Van Gerven dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst (Dossier 33683)
Amendement van het lid Van Gerven dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 4 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «te verbeteren» ingevoegd: en de termijn in artikel 2.1.9 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet te schrappen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 16 waarmee de artikelen worden geschrapt die regelen dat de opbrengst van een bestuurlijke boete niet meer in het Zorgverzekeringsfonds worden gestort (Dossier 33683)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 16 waarmee de artikelen worden geschrapt die regelen dat de opbrengst van een bestuurlijke boete niet meer in het Zorgverzekeringsfonds worden gestort Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Gerven waarmee de artikelen worden geschrapt die regelen dat de opbrengst van een bestuurlijke boete niet meer in het Zorgverzekeringsfonds worden gestort. (Dossier 33683)
Amendement van het lid Van Gerven waarmee de artikelen worden geschrapt die regelen dat de opbrengst van een bestuurlijke boete niet meer in het Zorgverzekeringsfonds worden gestort. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 7 over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden (Dossier 33683)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 7 over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7 Ontvangen 3 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: EA Onder vernummering van artikel 18g tot artikel 18h wordt na artikel 18f een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 18g Indien aan premie als bedoeld in artikel 18d, eerste lid, voor een maand meer is geïnd dan de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag, maakt het Zorginstituut het meerdere over aan de zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekering loopt, ter aflossing van de bij die verzekeraar bestaande schuld uit die zorgverzekering. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 11 waarin wordt voorgesteld de hoogte van de bestuursrechtelijke premie in de wet op te nemen en vast te stellen op 115% van de gemiddelde nominale premie (Dossier 33683)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 11 waarin wordt voorgesteld de hoogte van de bestuursrechtelijke premie in de wet op te nemen en vast te stellen op 115% van de gemiddelde nominale premie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 14 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden (Dossier 33683)
Amendement van het lid Van Gerven over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 4 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 18d na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden (Dossier 33683)
Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 35 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 14 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: EA Onder vernummering van artikel 18g tot artikel 18h wordt na artikel 18f een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 18g Indien aan premie als bedoeld in artikel 18d, eerste lid, voor een maand meer is geïnd dan de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag, maakt het Zorginstituut het meerdere over aan de zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekering loopt, ter aflossing van de bij die verzekeraar bestaande schuld uit die zorgverzekering. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 9 over een uitzondering voor mensen die hun premie niet kunnen betalen van de plicht om een opslag te betalen. (Dossier 33683)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 9 over een uitzondering voor mensen die hun premie niet kunnen betalen van de plicht om een opslag te betalen. ...

Amendement van het lid Van Gerven over het schrappen van de voorwaarde dat enkel een bijdrage wordt uitgekeerd wanneer de zorgverzekeraar voldoende inspanning verricht (Dossier 33683)
Amendement van het lid Van Gerven over het schrappen van de voorwaarde dat enkel een bijdrage wordt uitgekeerd wanneer de zorgverzekeraar voldoende inspanning verricht Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 3 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I komt onderdeel G als volgt te luiden: G Artikel 34a komt als volgt te luiden: Artikel 34a 1. ...

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat een verzekeringnemer het Zorginstituut regime ook verlaat wanneer er beslag is gelegd op inkomen of zorgtoeslag door de zorgverzekeraar (Dossier 33683)
Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat een verzekeringnemer het Zorginstituut regime ook verlaat wanneer er beslag is gelegd op inkomen of zorgtoeslag door de zorgverzekeraar Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121 Ontvangen 14 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 17 over een uitzondering voor mensen die hun premie niet kunnen betalen van de plicht een opslag te betalen (Dossier 33683)
Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 17 over een uitzondering voor mensen die hun premie niet kunnen betalen van de plicht een opslag te betalen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 40 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 14 dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst (Dossier 33683)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 14 dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 4 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt na «te verbeteren» ingevoegd: en de termijn in artikel 2.1.9 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet te schrappen. ...

Amendement van het lid Van Gerven over een uitzondering voor mensen die hun premie niet kunnen betalen van de plicht om een opslag te betalen (Dossier 33683)
Amendement van het lid Van Gerven over een uitzondering voor mensen die hun premie niet kunnen betalen van de plicht om een opslag te betalen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 3 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven waarin wordt voorgesteld de hoogte van de bestuursrechtelijke premie in de wet op te nemen en vast te stellen op 115% van de gemiddelde nominale premie (Dossier 33683)
Amendement van het lid Van Gerven waarin wordt voorgesteld de hoogte van de bestuursrechtelijke premie in de wet op te nemen en vast te stellen op 115% van de gemiddelde nominale premie Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 3 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 10 over het schrappen van de voorwaarde dat enkel een bijdrage wordt uitgekeerd wanneer de zorgverzekeraar voldoende inspanning verricht (Dossier 33683)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 10 over het schrappen van de voorwaarde dat enkel een bijdrage wordt uitgekeerd wanneer de zorgverzekeraar voldoende inspanning verricht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10 Ontvangen 14 april 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I komt onderdeel G als volgt te luiden: G Artikel 34a komt als volgt te luiden: Artikel 34a 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven dat regelt dat een verzekeringnemer het CVZ-regime ook verlaat wanneer er beslag is gelegd op inkomen of zorgtoeslag door de zorgverzekeraar (Dossier 33683)
Amendement van het lid Van Gerven dat regelt dat een verzekeringnemer het CVZ-regime ook verlaat wanneer er beslag is gelegd op inkomen of zorgtoeslag door de zorgverzekeraar Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 4 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d, tweede lid, als volgt gewijzigd: 1. ...