Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Amendement van het lid Van Gerven waarin 4,8 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor 16.1 ’Versterken concurrentiekracht en verduurzamen agroketens en visserij’ (Dossier 33000-XIII)
Amendement van het lid Van Gerven waarin 4,8 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor 16.1 ’Versterken concurrentiekracht en verduurzamen agroketens en visserij’ Amendement begroting financiën Nr. 94 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 7 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 800 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van Gerven dat 97 miljoen euro beschikbaar maakt voor natuurbeheer (Dossier 33000-XIII)
Amendement van het lid Van Gerven dat 97 miljoen euro beschikbaar maakt voor natuurbeheer Amendement begroting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 8 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 67 100 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van Gerven over het, in combinatie met twee andere amendementen, beschikbaar stellen van 97 miljoen euro voor milieubeheer (Dossier 33000-XIII)
Amendement van het lid Van Gerven over het, in combinatie met twee andere amendementen, beschikbaar stellen van 97 miljoen euro voor milieubeheer Amendement begroting financiën Nr. 146 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 19 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 28 100 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Van Gerven over het in combinatie met twee andere amendementen, beschikbaar stellen van 97 miljoen euro voor milieubeheer (Dossier 33000-XIII)
Amendement van het lid Van Gerven over het in combinatie met twee andere amendementen, beschikbaar stellen van 97 miljoen euro voor milieubeheer Amendement begroting financiën Nr. 145 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 19 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 39 000 (x € 1 000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 96 over het, in combinatie met twee andere amendementen, beschikbaar stellen van 97 miljoen euro voor milieubeheer (Dossier 33000-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 96 over het, in combinatie met twee andere amendementen, beschikbaar stellen van 97 miljoen euro voor milieubeheer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 96 Ontvangen 19 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 29 900 (x € 1 000). ...