Zoeken


Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Indieners
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 19 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting (Dossier 31923)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 19 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting Amendement dieren landbouw Nr. 20 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 13 september 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 01 In het besluit van 30 maart 2009, houdende een verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling van nieuwe minimumnormen voor het houden van legkippen (Stb. 2009, 161) wordt in artikel I, onderdeel B, artikel 4a als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting (Dossier 31923)
Amendement van het lid Van Gerven over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting Amendement dieren landbouw Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 8 september 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 01 Het besluit van 30 maart 2009, houdende een verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling van nieuwe minimumnormen voor het houden van legkippen (Stb. 2009, 161) wordt als volgt gewijzigd: I In artikel I, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt «de artikelen 4a en 7 tot en met 10» vervangen door: de artikelen 4a en 7 tot en met 10a». ...

Amendement van het lid Van Gerven over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in verrijkte kooien (Dossier 31923)
Amendement van het lid Van Gerven over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in verrijkte kooien Amendement dieren landbouw Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 8 september 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 01 Het Legkippenbesluit 2003 wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2, tweede lid, wordt «de artikelen 4, 7, 8, eerste en tweede lid, 9 en 10» vervangen door: de artikelen 4, 7, 8, eerste en tweede lid, 9 tot en met 10a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 14 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting (Dossier 31923)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 14 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in koloniehuisvesting Amendement dieren landbouw Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 12 september 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 01 Het besluit van 30 maart 2009, houdende een verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling van nieuwe minimumnormen voor het houden van legkippen (Stb. 2009, 161) wordt als volgt gewijzigd: I In artikel I, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt «de artikelen 4a en 7 tot en met 10» vervangen door: de artikelen 4a en 7 tot en met 10a». ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 15 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in verrijkte kooien (Dossier 31923)
Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 15 over het verbeteren van de leefomstandigheden van legkippen in verrijkte kooien Amendement dieren landbouw Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 13 september 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 01 In het Legkippenbesluit 2003 wordt artikel 5 als volgt gewijzigd: 1. ...