Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

196 resultaten

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. ...

Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Amendement van de leden Schouten en Bisschop dat regelt dat een aanwijzing van de minister aan een toegelaten instelling of een dochtermaatschappij geen betrekking heeft op het plaatsen van opdrachten door toegelaten instellingen of hun dochtermaatschappijen. (Dossier 33966)
Amendement van de leden Schouten en Bisschop dat regelt dat een aanwijzing van de minister aan een toegelaten instelling of een dochtermaatschappij geen betrekking heeft op het plaatsen van opdrachten door toegelaten instellingen of hun dochtermaatschappijen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. ...

Amendement van het lid Schouten dat regelt dat voor goedkeuring van de minister van een verzoek van twee of meer aan elkaar grenzende gemeenten in Nederland om de in een of meer van die gemeenten feitelijk werkzame toegelaten instellingen en samenwerkingsvennootschappen in al die gemeenten feitelijk werkzaam te laten zijn, de minister kan eisen dat de desbetreffende gemeenten gezamenlijk ten minste 200.000 huishoudens omvatten (Dossier 33966)
Amendement van het lid Schouten dat regelt dat voor goedkeuring van de minister van een verzoek van twee of meer aan elkaar grenzende gemeenten in Nederland om de in een of meer van die gemeenten feitelijk werkzame toegelaten instellingen en samenwerkingsvennootschappen in al die gemeenten feitelijk werkzaam te laten zijn, de minister kan eisen dat de desbetreffende gemeenten gezamenlijk ten minste 200.000 huishoudens omvatten Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 9 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel Z, wordt in artikel 41b na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Schouten ter vervanging van nr. 29, dat regelt dat voor goedkeuring van de minister van een verzoek van twee of meer aan elkaar grenzende gemeenten in Nederland om de in een of meer van die gemeenten feitelijk werkzame toegelaten instellingen en samenwerkingsvennootschappen in al die gemeenten feitelijk werkzaam te laten zijn, de minister kan eisen dat de desbetreffende gemeenten gezamenlijk ten minste 200.000 huishoudens omvatten. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Schouten ter vervanging van nr. 29, dat regelt dat voor goedkeuring van de minister van een verzoek van twee of meer aan elkaar grenzende gemeenten in Nederland om de in een of meer van die gemeenten feitelijk werkzame toegelaten instellingen en samenwerkingsvennootschappen in al die gemeenten feitelijk werkzaam te laten zijn, de minister kan eisen dat de desbetreffende gemeenten gezamenlijk ten minste 200.000 huishoudens omvatten. ...

Amendement van het lid Schouten dat regelt dat de budgettaire derving die samenhangt met de wijzigingen in de Wet op de kansspelbelasting wordt gedekt binnen de kansspelbelasting (Dossier 34002)
Amendement van het lid Schouten dat regelt dat de budgettaire derving die samenhangt met de wijzigingen in de Wet op de kansspelbelasting wordt gedekt binnen de kansspelbelasting Amendement belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel IXA wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden (Dossier 34002)
Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden Amendement belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Amendement van het lid Schouten waarmee een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast (Dossier 34002)
Amendement van het lid Schouten waarmee een voorwaarde voor toepassing van het voorgestelde verlaagde energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aangepast Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel XV, onderdeel J, komt te luiden: J Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Schouten dat ervoor zorgt dat het nultarief in de afvalstoffenbelasting van toepassing blijft voor het verbranden van afvalstoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu mogen worden verbrand (Dossier 34002)
Amendement van het lid Schouten dat ervoor zorgt dat het nultarief in de afvalstoffenbelasting van toepassing blijft voor het verbranden van afvalstoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu mogen worden verbrand Amendement belasting financiën Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het in artikel XV, onderdeel I, opgenomen artikel 28, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Segers en Schouten waarmee het defensiebudget wordt verhoogd met €100 miljoen (Dossier 34300-X)
Amendement van de leden Segers en Schouten waarmee het defensiebudget wordt verhoogd met €100 miljoen Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN SCHOUTEN Ontvangen 1 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 12 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert (Dossier 33161)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Schouten ter vervanging van nr. 121 dat een studieregeling in de Participatiewet introduceert Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 125 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1211 Ontvangen 18 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0Aa Artikel 5, onderdeel d, komt te luiden: d. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36, en de individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. over verruiming overgangsrecht ter zake van de verhoging van het algemene btw-tarief met betrekking tot onroerende zaken (Dossier 33287)
Amendement van het lid Schouten c.s. over verruiming overgangsrecht ter zake van de verhoging van het algemene btw-tarief met betrekking tot onroerende zaken Amendement belasting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Amendement van het lid Van Hijum c.s. over een taakstelling op de ambtelijke organisatie (Dossier 33400-VII)
Amendement van het lid Van Hijum c.s. over een taakstelling op de ambtelijke organisatie Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S. ...

Amendement van het lid Van Hijum c.s. over investeren in energiebesparende maatregelen (Dossier 33400-VII)
Amendement van het lid Van Hijum c.s. over investeren in energiebesparende maatregelen Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Hijum c.s. ter vervanging van nr. 9 over investeren in energiebesparende maatregelen (Dossier 33400-VII)
Gewijzigd amendement van het lid Van Hijum c.s. ter vervanging van nr. 9 over investeren in energiebesparende maatregelen Amendement begroting financiën Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM C.S. ...

Amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten over vergroting van de investering in de krijgsmacht met ruim 25 miljoen euro (Dossier 33400-X)
Amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten over vergroting van de investering in de krijgsmacht met ruim 25 miljoen euro Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN Ontvangen 4 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 6 Investeringen krijgsmacht worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25 400 (x € 1 000). ...