Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Monasch c.s. nr ter vervanging van nr. 15 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. ...

Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Monasch ter vervanging van nr. 29 over het komen tot een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% (Dossier 33400-VIII)
Amendement van het lid Monasch c.s. over het verlagen van de korting op het Rijksmuseum Twenthe naar 25% Amendement begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 (Dossier 34627)
Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 48% voor kolencentrales vanaf 2031 Amendement energie natuur en milieu Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 (Dossier 34627)
Amendement van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis van tenminste 45% voor kolencentrales vanaf 2021 Amendement energie natuur en milieu Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 10 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3.7, eerste lid, wordt na «bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis» ingevoegd: of uitzonderlijke schoonheid. ...