Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

25 resultaten

Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen van producten (Dossier 35347)
Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen van producten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem natuur en milieu organisatie en beleid stoffen Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een bedrijf kan worden voortgezet door een landbouwer waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de derde graad (Dossier 33979)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een bedrijf kan worden voortgezet door een landbouwer waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de derde graad Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. waarmee regionale kringlopen voor bedrijfsoverschotten mogelijk worden gemaakt (Dossier 33979)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. waarmee regionale kringlopen voor bedrijfsoverschotten mogelijk worden gemaakt Amendement dieren landbouw Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 64, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen (Dossier 33979)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 64, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 65 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 34, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen (Dossier 33979)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 34, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 58 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen. (Dossier 33979)
Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber dat het voortbestaan van de CAW regelt. (Dossier 33503)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber dat het voortbestaan van de CAW regelt. Amendement natuur en milieu water Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 1 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I vervalt onderdeel IJ. ...

Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 dat het voortbestaan van de CAW regelt (Dossier 33503)
Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 dat het voortbestaan van de CAW regelt Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu water Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 3 oktober 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden vervalt: en de opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving. ...

Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot (Dossier 34295)
Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 14 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na de aanhef van artikel I wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A In artikel 1, eerste lid, onderdeel nn, wordt «verminderd met de fosfaatruimte en het aantal kilogrammen fosfaat, genoemd in de melkveefosfaatreferentie van dat bedrijf» vervangen door: verminderd met de fosfaatruimte, het aantal kilogrammen fosfaat, genoemd in de melkveefosfaatreferentie van dat bedrijf en het aantal kilogrammen fosfaat, genoemd in overeenkomsten als bedoeld in artikel 21, elfde lid. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 159 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. om meer geld te reserveren voor de NVWA, zodat de tarieven voor het bedrijfsleven op het gebied van keuringen en toezichtkosten over 2016 en 2017 naar beneden kunnen (Dossier 34485-XIII)
Amendement van het lid Geurts c.s. om meer geld te reserveren voor de NVWA, zodat de tarieven voor het bedrijfsleven op het gebied van keuringen en toezichtkosten over 2016 en 2017 naar beneden kunnen Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 28 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen (Dossier 34532)
Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 28 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 84 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 281 Ontvangen 2 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, vervalt: , de bevordering van duurzaamheid en dierenwelzijn. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts over ingeschaard vee (Dossier 34532)
Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts over ingeschaard vee Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Ontvangen 2 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het niet afromen van varkens- en pluimveeproductierechten (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het niet afromen van varkens- en pluimveeproductierechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 9 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt in artikel 33Ab, eerste lid, «het varkensrecht, pluimveerecht of fosfaatrecht» vervangen door: het fosfaatrecht. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 56 over een knelgevallenregeling (Dossier 34532)
Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 56 over een knelgevallenregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 85 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over een maximum tijdelijk over te dragen fosfaatrechten (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over een maximum tijdelijk over te dragen fosfaatrechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 9 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende: Ja Na artikel 30 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 30a In afwijking van de artikelen 201 en 311 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is tijdelijke overdracht van fosfaatrechten door een melkveebedrijf aan een ander melkveebedrijf niet toegestaan indien die overdracht tot gevolg heeft dat het overdragende melkveebedrijf minder dan 70% van de op dat bedrijf rustende fosfaatrechten behoudt. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over voorhang van de ministeriële regeling over bedrijfsspecifieke verantwoording (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over voorhang van de ministeriële regeling over bedrijfsspecifieke verantwoording Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 40 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 14 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 21b een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 41 over een knelgevallenregeling (Dossier 34532)
Amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 41 over een knelgevallenregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het vergroten van de flexibiliteit voor overdracht klein aantal fosfaatrechten (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het vergroten van de flexibiliteit voor overdracht klein aantal fosfaatrechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 9 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel L, wordt het tweede lid als volgt gewijzigd: 1. ...