Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. 34199 op stuk nummer 20 ter vervanging van nummer 11, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. 34199 op stuk nummer 20 ter vervanging van nummer 11, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit (Dossier 35603)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur (Dossier 35603)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET DE LEDEN AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 26 over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade (Dossier 35603)
Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 26 over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33 over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen (Dossier 35603)
Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33 over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het mogelijk maken van versterking in andere gemeenten (Dossier 35603)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het mogelijk maken van versterking in andere gemeenten Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur (Dossier 35603)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET DE LEDEN AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen (Dossier 34957)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen Amendement bodem energie natuur en milieu Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 11 over opname van het meet- en regelprotocol in een ministeriële regeling (Dossier 34957)
Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 11 over opname van het meet- en regelprotocol in een ministeriële regeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem energie natuur en milieu Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Amendement van het lid Jetten c.s. over motviering van het zwaarwegend belang van de veiligheidsrisico's voor omwonenden (Dossier 34957)
Amendement van het lid Jetten c.s. over motviering van het zwaarwegend belang van de veiligheidsrisico's voor omwonenden Amendement bodem energie natuur en milieu Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling (Dossier 35570-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling (Dossier 35250)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling Amendement bodem natuur en milieu stoffen Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Sienot c.s. t.v.v. nr. 17 over een ruimhartige schadeafhandeling als uitgangspunt (Dossier 35250)
Amendement van het lid Sienot c.s. t.v.v. nr. 17 over een ruimhartige schadeafhandeling als uitgangspunt Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem natuur en milieu stoffen Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 22 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling (Dossier 35250)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 22 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem natuur en milieu stoffen Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 35 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling (Dossier 35250)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 35 over de mogelijkheid voor gegevensuitwisseling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem natuur en milieu stoffen Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...