Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van het lid Monasch c.s. ter vervanging van nrs. 19 en 20, waarmee een rijksmonument en een cultuurgoed tezamen als ensemble kunnen worden aangewezen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee ook tuinen, terreinen en landschappen kunnen worden aangewezen als deel van een rijksmonument. (Dossier 34109)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee ook tuinen, terreinen en landschappen kunnen worden aangewezen als deel van een rijksmonument. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 9, waarmee het belang van lokaal erfgoed wordt benadrukt. (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 9, waarmee het belang van lokaal erfgoed wordt benadrukt. ...

Gewijzigd amendement van de leden Pechtold en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15, waarmee ook cultuurgoederen in handen van andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk onder het bereik van de wet vallen. (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van de leden Pechtold en Dik-Faber ter vervanging van nr. 15, waarmee ook cultuurgoederen in handen van andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk onder het bereik van de wet vallen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 10 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3.7, eerste lid, wordt na «bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis» ingevoegd: of uitzonderlijke schoonheid. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is (Dossier 34109)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is Amendement cultuur cultuur en recreatie Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 2 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.7, vierde lid, onderdeel a, wordt na «indien» ingevoegd: het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat bij de vervreemding van cultuurgoederen of verzamelingen in handen van de staat, provincies of gemeenten niet alleen wordt gekeken naar het nationale belang, maar ook naar het regionale of lokale belang (Dossier 34109)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat bij de vervreemding van cultuurgoederen of verzamelingen in handen van de staat, provincies of gemeenten niet alleen wordt gekeken naar het nationale belang, maar ook naar het regionale of lokale belang Amendement cultuur cultuur en recreatie Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 19 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 4.17, onder a, wordt «het Nederlands cultuurbezit» vervangen door: het Nederlandse nationale, regionale of lokale cultuurbezit. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee het college van B&W de taak krijgt lokale en gemeentelijke cultuurgoederen te beschermen (Dossier 34109)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee het college van B&W de taak krijgt lokale en gemeentelijke cultuurgoederen te beschermen Amendement cultuur cultuur en recreatie Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 8 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na paragraaf 3.2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 3.2a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 22 waarmee ook tuinen, terreinen en landschappen kunnen worden aangewezen als deel van een rijksmonument (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 22 waarmee ook tuinen, terreinen en landschappen kunnen worden aangewezen als deel van een rijksmonument Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22 Ontvangen 15 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 1.1 wordt in de begripsbepaling van «rijksmonument» vóór «of archeologisch» ingevoegd: eventueel tezamen met het terrein waarop of het landschap of de tuin waarin het monument is gelegen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat uitzonderlijke schoonheid een grond is om tot aanwijzing van een cultuurgoed over te gaan (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Pechtold ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat uitzonderlijke schoonheid een grond is om tot aanwijzing van een cultuurgoed over te gaan Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) cultuur cultuur en recreatie Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401 Ontvangen 10 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3.7, eerste lid, wordt na «bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis» ingevoegd: of uitzonderlijke schoonheid. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 10 waarmee het belang van lokaal erfgoed wordt benadrukt op provinciaal niveau. (Dossier 34109)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 10 waarmee het belang van lokaal erfgoed wordt benadrukt op provinciaal niveau. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee gedeputeerde staten de taak krijgen regionale en provinciale cultuurgoederen te beschermen (Dossier 34109)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee gedeputeerde staten de taak krijgen regionale en provinciale cultuurgoederen te beschermen Amendement cultuur cultuur en recreatie Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 8 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na paragraaf 3.2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: § 3.2a. ...