Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CU 8
D66 3
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CU 8
D66 3
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 34 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben (Dossier 33669)
Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 34 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 43 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 25 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben (Dossier 33669)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 25 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABERN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 29 januari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, worden aan artikel 19kn twee leden toegevoegd, luidende: 5. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 over een evenwichtige toedeling en reservering van de ontwikkelingsruimte gedurende het tijdvak van het programma (Dossier 33669)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 over een evenwichtige toedeling en reservering van de ontwikkelingsruimte gedurende het tijdvak van het programma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161 Ontvangen 10 december 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, komt artikel 19kn, derde lid, als volgt te luiden: 3. ...

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 73 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben (Dossier 33669)
Derde nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 73 over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 85 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 73 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, worden aan artikel 19kn twee leden toegevoegd, luidende: 5. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het borgen van minimaal 30 % beschikbare ontwikkelruimte voor de tweede helft van de PAS periode van zes jaar (Dossier 33669)
Amendement van het lid Dik-Faber over het borgen van minimaal 30 % beschikbare ontwikkelruimte voor de tweede helft van de PAS periode van zes jaar Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 10 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 19kn, derde lid, de zinsnede «Ten minste 10%» vervangen door: Ten minste 30%. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat nadat de eerste helft van het tijdvak van het programma is verstreken, de bevoegde gezagen nagaan of er reserveringen zijn die kunnen vervallen (Dossier 33669)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat nadat de eerste helft van het tijdvak van het programma is verstreken, de bevoegde gezagen nagaan of er reserveringen zijn die kunnen vervallen Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 11 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 19kn, tweede lid, een volzin toegevoegd, luidende: Nadat de eerste helft van het tijdvak van het programma is verstreken, gaan de bevoegde gezagen, bedoeld in de eerste volzin, na of er reserveringen zijn ten aanzien waarvan de eerste volzin wordt toegepast. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben (Dossier 33669)
Amendement van het lid Dik-Faber over het aanwijzen van projecten die uit maatschappelijk oogpunt prioriteit hebben Amendement natuur en milieu stoffen Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 10 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, worden aan artikel 19kn twee leden toegevoegd, luidende: 5. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 43 over het reserveren van ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten (Dossier 33669)
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 43 over het reserveren van ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu stoffen Nr. 73 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 43 Ontvangen 17 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, worden aan artikel 19kn twee leden toegevoegd, luidende: 5. ...