Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

54 resultaten

Amendement van de leden Simons en Gündogan over middelen voor genderzorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Simons en Gündogan over middelen voor genderzorg Amendement begroting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIMONS EN GÜNDOGAN Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Erkens en Dassen over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie (Dossier 35925-XIII)
Amendement van de leden Erkens en Dassen over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN DASSEN Ontvangen 4 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Gündogan over middelen voor onderzoek en ontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Amendement van het lid Gündogan over middelen voor onderzoek en ontwikkeling Amendement begroting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID GÜNDOĞAN Ontvangen 16 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 380.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen Amendement belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van de leden Gündogan en Maatoug ter vervanging nr. 49 over het verhogen van de accijns op tabak. (Dossier 35927)
Amendement van de leden Gündogan en Maatoug ter vervanging nr. 49 over het verhogen van de accijns op tabak. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed Amendement belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed Amendement belasting financiën Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting Amendement belasting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het afschaffen van de schenkingsvrijstelling eigen woning (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het afschaffen van de schenkingsvrijstelling eigen woning Amendement belasting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van de leden Gündogan en Maatoug over verhogen van de accijns op tabak. (Dossier 35927)
Amendement van de leden Gündogan en Maatoug over verhogen van de accijns op tabak. Amendement belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GÜNDOĞAN EN MAATOUG Ontvangen 10 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XA wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel XB In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 april 2022 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Amendement van het lid Dassen over het vervallen van de oldtimerregeling per 2026 (Dossier 36418)
Amendement van het lid Dassen over het vervallen van de oldtimerregeling per 2026 Amendement belasting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel XX worden drie onderdelen toegevoegd, luidende: F Artikel 72, eerste lid, onderdeel b, vervalt. ...

Amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 32 over afschaffen van het heffingsplafond op de belasting op leidingwater (Dossier 36418)
Amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 32 over afschaffen van het heffingsplafond op de belasting op leidingwater Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 106 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Dassen over afschaffen van het heffingsplafond op de belasting op leidingwater (Dossier 36418)
Amendement van het lid Dassen over afschaffen van het heffingsplafond op de belasting op leidingwater Amendement belasting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel XXIII worden vóór onderdeel A vier onderdelen ingevoegd, luidende: 0A Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dassen over het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (Dossier 36418)
Amendement van het lid Dassen over het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief voor sierteelt en het verlagen van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting Amendement belasting financiën Nr. 109 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN Ontvangen 25 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt in de opgenomen tabel het eerste percentage onder IV met 0,01%-punt verlaagd. ...

Amendement van het lid Dassen over verhogen van het tarief voor de innovatiebox (Dossier 36418)
Amendement van het lid Dassen over verhogen van het tarief voor de innovatiebox Amendement belasting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XIII, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ba In artikel 12b wordt «9/H» vervangen door «12/H». ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht Amendement belasting financiën Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...