Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2002 resultaten

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S. ...

Amendement van het lid Becker ter vervanging van nr. 31 over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Becker ter vervanging van nr. 31 over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking Amendement begroting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID BECKER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Becker over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Becker over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking Amendement begroting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID BECKER Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg Amendement begroting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TELLEGEN EN PAULUSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 391 Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Aukje de Vries ter vervanging van nr. 16 over middelen voor medezeggenschap (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Aukje de Vries ter vervanging van nr. 16 over middelen voor medezeggenschap Amendement begroting financiën Nr. 34 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN AUKJE DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Tellegen over middelen voor valpreventieprogramma's (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Tellegen over middelen voor valpreventieprogramma's Amendement begroting financiën Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID TELLEGEN Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Tellegen over middelen voor palliatieve zorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Tellegen over middelen voor palliatieve zorg Amendement begroting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID TELLEGEN Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID TELLEGEN EN VAN DER LAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 85 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 30 over de mogelijkheidvan mandatering aan professionals. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van ‘t Wout over het vastleggen dat de verplichting voor het college tot het onder omstandigheden verstrekken van een maatwerkvoorziening qua zekerheid voor de cliënt niet verschilt van de bedoeling van de compensatieplicht in de ‘oude’ Wmo. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. ...