Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1115 resultaten

Amendement van het lid Stoffer 35925-XII-16 over verlenging van de subsidieregeling LNG (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Stoffer 35925-XII-16 over verlenging van de subsidieregeling LNG Amendement ...

Amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor herstel en versterking van de publieke gezondheidszorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Van der Staaij over middelen voor herstel en versterking van de publieke gezondheidszorg Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ Ontvangen 26 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 75.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 85 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT Ontvangen 22 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 25 over de toereikende hoogte van het persoonsgebonden budget om de door de cliënt gewenste zorg en ondersteuning in te kopen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 29 over betrekken van de mantelzorger bij het ondersteuningsplan. ...

Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden van der Staaij en Otwin van Dijk ter vervanging van nrs. 26 en 36. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 5 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.5, vijfde lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben (Dossier 33841)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. dat o.a. verheldert dat er een onderscheid is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en dat beide groepen een andere vorm van ondersteuning nodig hebben Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Voortman over de mogelijkheid tot het gedeeltelijk weigeren van het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN Ontvangen 4 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, vierde lid, wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij dat regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarin nadere eisen kunnen worden gesteld aan aanbieders van voorzieningen, aan een zware voorhang is onderworpen. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bereiken van overeenstemming tussen artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de memorie van toelichting (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bereiken van overeenstemming tussen artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de memorie van toelichting Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de definitie van «algemene voorziening» de zinsnede «het versterken van zelfredzaamheid en participatie, of op opvang» vervangen door: maatschappelijke ondersteuning. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat het college bij het opstellen van het plan bijzondere aandacht geeft aan de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond van de client (Dossier 33841)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat het college bij het opstellen van het plan bijzondere aandacht geeft aan de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond van de client Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.2, vierde lid, komt onderdeel c te luiden: c. keuzemogelijkheden tussen aanbieders voor degenen aan wie een maatwerkvoorziening wordt verstrekt, waarbij rekening wordt gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van cliënten, in het bijzonder voor kleine doelgroepen; Toelichting De indieners hechten aan de keuzevrijheid en eigen regie van mensen om te kiezen voor zorg en ondersteuning die aansluit bij hun zorginhoudelijke wensen, maar ook bij hun godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en/of culturele achtergrond. ...

Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Dik-Faber C.S. over het toevoegen van het begrip begeleiding aan de begripsbepalingen als belangrijk instrument om de zelfredzaamheid en participatie van cliënten te bevorderen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout ter vervanging van nr. 85 over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Van 't Wout ter vervanging van nr. 85 over het harmoniseren van de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur een samenwerkingsverplichting op te leggen met de formuleringen uit de Jeugdwet en de Participatiewet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 117 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 85 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.6.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Van 't Wout en Van der Staaij ter vervanging van nr. 74 dat regelt dat geen verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld voor de maatschappelijke ondersteuning. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers (Dossier 33841)
Amendement van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 26 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 6 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...