Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

597 resultaten

Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten Amendement ...

Amendement van het lid Van Esch over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Van Esch over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school Amendement begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN ESCH Ontvangen 26 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.350 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Esch en Kuiken ter vervanging van nr. 19 over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Van Esch en Kuiken ter vervanging van nr. 19 over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school Amendement begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN ESCH EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 27 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over het stimuleren van een voedselpakket met meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over het stimuleren van een voedselpakket met meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten Amendement begroting financiën landbouw voeding voedselkwaliteit zorg en gezondheid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008nr. 48AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn de departementale begrotingsstaat worden in artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000).IIIn de departementale begrotingsstaat worden in artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement strekt ertoe een deel van het gereserveerde budget voor consumentenvoorlichting in het kader van het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon (art. ...

Amendement van de leden Ouwehand en Thieme om extra budget te reserveren voor onderzoek naar de mogelijk de aanvullend te beschermen gebieden op de Noordzee (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Ouwehand en Thieme om extra budget te reserveren voor onderzoek naar de mogelijk de aanvullend te beschermen gebieden op de Noordzee Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 66AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEMEOntvangen 15 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 000 (x € 1000).IIIn artikel 23 Natuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 000 (x € 1000).ToelichtingDit amendement strekt ertoe extra budget te reserveren voor onderzoek naar de mogelijk aanvullend te beschermen gebieden op de Noordzee.De Noordzee is een natuurgebied dat sterk onder druk staat. ...

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over ondersteuning van intensieve veehouders die willen omschakelen naar een biologische veehouderij- of akkerbouwbedrijf (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over ondersteuning van intensieve veehouders die willen omschakelen naar een biologische veehouderij- of akkerbouwbedrijf Amendement begroting dieren financiën landbouw 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 53AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5 000 (x € 1 000).IIIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement strekt ertoe budget te reserveren om agrarische ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar biologische landbouw.De huidige aanpak van het ammoniakbeleid leidt er toe dat oplossingen voor de uitstoot van het zeer schadelijke ammoniak worden gezocht in symptoombestrijding en technieken zoals luchtwassers. ...

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om het budget voor ontwikkeling en stimulering dierenwelzijn te koppelen aan het aantal productiedieren in Nederland (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om het budget voor ontwikkeling en stimulering dierenwelzijn te koppelen aan het aantal productiedieren in Nederland Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 49AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 000 (x € 1 000).IIIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement strekt ertoe het budget voor de ontwikkeling en stimulering van dierenwelzijn te koppelen aan het aantal productiedieren in Nederland, te weten ruim 500 miljoen dieren per jaar. ...

Amendement van de leden Thieme Ouwehand om budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme Ouwehand om budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 54AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEMEOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000)ToelichtingDit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. ...

Amendement van de leden Ouwehand en Thieme dat ertoe strekt het budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Ouwehand en Thieme dat ertoe strekt het budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 67AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEMEOntvangen 15 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 240 (x € 1 000)ToelichtingDit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. ...

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om de subsidie voor luchtwassers af te schaffen en deze middelen in te zetten voor krimp van de veestapel en diervriendelijke veehouderijen (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om de subsidie voor luchtwassers af te schaffen en deze middelen in te zetten voor krimp van de veestapel en diervriendelijke veehouderijen Amendement begroting dieren financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 50AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDOntvangen 10 december 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 993 (x € 1 000).IIIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 993 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement strekt ertoe budget te reserveren om agrarische ondernemers te ondersteunen in de ontwikkeling en toepassing van diervriendelijke vrije uitloopsystemen in de veehouderij.De huidige aanpak van het ammoniakbeleid leidt er toe dat oplossingen voor de uitstoot van het zeer schadelijke ammoniak worden gezocht in symptoombestrijding en technieken zoals luchtwassers. ...

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over uitbreiding taken AID voor controle op naleving dierenwelzijnseisen en controle (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over uitbreiding taken AID voor controle op naleving dierenwelzijnseisen en controle Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 52AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn de departementale begrotingsstaat worden in artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000).IIIn de departementale begrotingsstaat worden in artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1 000).IIIIn de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten worden bij de baten-lastendienst Algemene Inspectiedienst het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 2 000.ToelichtingDit amendement strekt ertoe een deel van het gereserveerde budget voor destructie in te zetten voor een uitbreiding van de capaciteit van de Algemene Inspectie Dienst (AID) ten behoeve van extra controles op dierenwelzijn. ...

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over structurele ondersteuning van dierenasielen en dierenambulances (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme en Ouwehand over structurele ondersteuning van dierenasielen en dierenambulances Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 51AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1 000).IIIn artikel 25 Voedselkwaliteit en diergezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2 000 (x € 1 000).ToelichtingDit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de structurele financiële ondersteuning van dierenasielen en dierenambulances. ...

Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om een apart artikel over dierenwelzijn op te nemen in de begroting (Dossier 31700-XIV)
Amendement van de leden Thieme en Ouwehand om een apart artikel over dierenwelzijn op te nemen in de begroting Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 47AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHANDOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 21 Duurzaam ondernemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met €  6 886 (x € 1 000).IIAan de begrotingsstaat wordt een artikel toegevoegd, luidende:  VerplichtingenUitgavenOntvangsten 30 Dierenwelzijn6 8866 8860ToelichtingEen apart artikel voor de uitgaven aan verbetering van het dierenwelzijn doet recht aan de plaats die dierenwelzijn in de beleidsagenda van het ministerie van LNV inneemt. ...

Amendement van de leden Ouwehand en Thieme over het reserveren van budget voor vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (Dossier 31700-XVI)
Amendement van de leden Ouwehand en Thieme over het reserveren van budget voor vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 97AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEMEOntvangen 10 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 41 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2 000 (x € 1 000)ToelichtingDit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. ...

Amendement van de leden Ouwehand en Thieme om extra budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (Dossier 31700-XVI)
Amendement van de leden Ouwehand en Thieme om extra budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven Amendement begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 101AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEMEOntvangen 15 december 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 41 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 240 (x € 1 000)ToelichtingDit amendement strekt ertoe budget te reserveren voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.Dierproeven stuiten op maatschappelijke bezwaren. ...

Amendement van het lid Ouwehand over de introductie van de begrippen varkensmestproductierecht en pluimveemestproductierecht (Dossier 33322)
Amendement van het lid Ouwehand over de introductie van de begrippen varkensmestproductierecht en pluimveemestproductierecht Amendement landbouw organisatie en beleid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND Ontvangen 24 september 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, worden na het eerste punt drie punten ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat de vergunningsplicht voor beschadiging van planten en verstoring van beschermde diersoorten gehandhaafd blijft Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.3, vijfde lid, vervalt: 3.11, eerste of tweede lid,. ...

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in gebieden die zijn aangewezen krachtens artikel 1.10 (Dossier 33348)
Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de jacht niet plaatsvindt in gebieden die zijn aangewezen krachtens artikel 1.10 Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 165 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden geen wettelijke status hebben in de wet (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme waarmee wildbeheereenheden geen wettelijke status hebben in de wet Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 6 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van wildbeheereenheid. ...

Amendement van het lid Thieme dat regelt dat gedeputeerde staten (samenwerkingsverbanden van) personen mag aanwijzen om de populatiestand te beperken op limitatieve gronden, waaronder ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren (Dossier 33348)
Amendement van het lid Thieme dat regelt dat gedeputeerde staten (samenwerkingsverbanden van) personen mag aanwijzen om de populatiestand te beperken op limitatieve gronden, waaronder ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren Amendement natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.16, eerste lid, komt te luiden: 1. ...