Zoeken


Dossier
Partij
PvdA 2599
GL 630
D66 465
CU 451
CDA 449
Meer...
VVD 429
SGP 141
PvdD 97
PVV 64
SP 49
DENK 41
50PLUS 35
Volt 22
NSC 21
BBB 18
BIJ1 16
FVD 11
GroenLinks-PvdA 11
Omtzigt 10
EénNL 7
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
PvdA 2599
GL 630
D66 465
CU 451
CDA 449
Meer...
VVD 429
SGP 141
PvdD 97
PVV 64
SP 49
DENK 41
50PLUS 35
Volt 22
NSC 21
BBB 18
BIJ1 16
FVD 11
GroenLinks-PvdA 11
Omtzigt 10
EénNL 7
Datum
Van:
Tot:

2609 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35925-VII-97 t.v.v. nr. 91 over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur (Dossier 35925-VII)
Gewijzigd amendement van het lid Nijboer 35925-VII-97 t.v.v. nr. 91 over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur Amendement ...

Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Nijboer ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken het vragen van te hoge huren te bestempelen als economisch delict Amendement begroting financiën Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131 Ontvangen 15 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd «en wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet op de economische delicten in verband met het tegengaan van huurprijzen boven de maximale huurprijsgrens». ...

Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid Bouchallikh c.s. 35925-XII-15 t.v.v. nr. 9 over over investeren in de kennis en ontwikkeling van omgevingsdiensten Amendement ...

Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden (Dossier 35925-XV)
Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm (Dossier 35925-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Van Kent c.s. ter vervanging van nr. 9 over financiële middelen voor het afschaffen van de kostendelersnorm Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Esch en Kuiken ter vervanging van nr. 19 over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Van Esch en Kuiken ter vervanging van nr. 19 over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school Amendement begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN ESCH EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 27 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het belasten van verhuur door particulieren in box 1 (Dossier 35928)
Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het belasten van verhuur door particulieren in box 1 Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN MAATOUG Ontvangen 9 november 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I worden voor onderdeel A drie onderdelen ingevoegd, luidende: 0A Artikel 3.91 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 152 over het right to challenge Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 158 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 152 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.6a 1. ...

Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het persoonsgebonden budget Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 16 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.6, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden: b. zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij de maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget wenst geleverd te krijgen;. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 112 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 1.2.1 wordt, onder het vervallen van «dan wel» aan het einde van onderdeel b, en vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door «, dan wel» een onderdeel toegevoegd, luidende: d. woningaanpassing, indien de ingezetene meerderjarig is, bij hem thuis zorg ontvangt als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg, en de woningaanpassing noodzakelijk is voor het ontvangen van die zorg. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 159 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...