Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

96 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting (Dossier 35925-VII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters en het oprichten van een denktank volkshuisvesting Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XII)
Amendement van het lid over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 96 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XIII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 40 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-X)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Apparaat kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-XIV)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 50 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-VIII)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 95 Apparaat Kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters (Dossier 35925-V)
Amendement van het lid Omtzigt over een formatiereductie van voorlichters Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 7 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen Amendement belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed Amendement belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed Amendement belasting financiën Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting Amendement belasting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 26 over het waarborgen van onafhankelijkheid van het Huis en benoeming door de Kamer (Dossier 35851)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 26 over het waarborgen van onafhankelijkheid van het Huis en benoeming door de Kamer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 Ontvangen 14 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Aan artikel 3 wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. ...

Amendement van het lid Omtzigt over uitdrukkelijke toestemming melder voor doorzending (Dossier 35851)
Amendement van het lid Omtzigt over uitdrukkelijke toestemming melder voor doorzending Amendement arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 8 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 2e, vierde lid, na «de melding» ingevoegd «, mits de melder daaraan zijn voorafgaande instemming heeft verleend,», vervalt «, onder gelijktijdige kennisgeving daarvan aan de melder» en wordt een zin toegevoegd, luidende «Indien de melder geen instemming verleent, wijst de bevoegde autoriteit de melder er uitdrukkelijk op dat bij niet doorzenden de melding niet in behandeling wordt genomen. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een rol voor de Tweede Kamer bij de benoeming van bestuursleden (Dossier 35851)
Amendement van het lid Omtzigt over een rol voor de Tweede Kamer bij de benoeming van bestuursleden Amendement arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 8 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een strafmaat voor overtreding van het benadelingsverbod (Dossier 35851)
Amendement van het lid Omtzigt over een strafmaat voor overtreding van het benadelingsverbod Amendement arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 8 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel X, wordt aan het voorgestelde hoofdstuk 2A een artikel toegevoegd, luidende: Artikel 17i Overtreding van de artikelen 17e of 17ea wordt bestraft met een geldboete van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het omkeren van de bewijslast in het bejegeningsonderzoek (Dossier 35851)
Amendement van het lid Omtzigt over het omkeren van de bewijslast in het bejegeningsonderzoek Amendement arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 8 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel M, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een fonds voor de klokkenluiders (Dossier 35851)
Amendement van het lid Omtzigt over een fonds voor de klokkenluiders Amendement arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 8 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt na de begripsbepaling van «degene die een melder bijstaat» een begripsbepaling ingevoegd, luidende: Fonds: het Fonds voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 17i. ...