Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 Amendement begroting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID HEUTINK C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 23 over dekking voor middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-XII)
Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 23 over dekking voor middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 24 over dekking voor middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-XII)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 24 over dekking voor middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van de leden Olger van Dijk en Grinwis over lichte voorhang voor de amvb, bedoeld in artikel 120, zevende lid, onder b (Dossier 36412)
Amendement van de leden Olger van Dijk en Grinwis over lichte voorhang voor de amvb, bedoeld in artikel 120, zevende lid, onder b Amendement bestuur organisatie en beleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OLGER VAN DIJK EN GRINWIS Ontvangen 16 april 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel I, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Olger van Dijk over wetsevaluatie van artikel 122, vijfde lid (Dossier 36412)
Amendement van het lid Olger van Dijk over wetsevaluatie van artikel 122, vijfde lid Amendement bestuur organisatie en beleid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID OLGER VAN DIJK Ontvangen 10 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel Q, wordt in artikel 165, onder plaatsing van de aanduiding «2. ...