Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie binnen drie jaar (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie binnen drie jaar Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar (Dossier 36225)
Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 31 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Amendement van het lid Six Dijkstra over een horizonbepaling en tussentijdse wetsevaluatie (Dossier 36225)
Amendement van het lid Six Dijkstra over een horizonbepaling en tussentijdse wetsevaluatie Amendement openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA Ontvangen 13 maart 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «Regels» vervangen door «Tijdelijke regels» en in de citeertitel wordt «Wet» vervangen door «Tijdelijke wet». ...

Gewijzigd amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer ter vervanging van nr. 13 over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer ter vervanging van nr. 13 over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIX DIJKSTRA EN MUTLUER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht (Dossier 36225)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 33 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens (Dossier 36225)
Amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens Amendement openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIX DIJKSTRA EN MUTLUER Ontvangen 13 maart 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 3, vierde lid, wordt toegevoegd: , en dat de verwerking, of vastlegging langs elektronische weg (logging) van verwerkingen, van bij het casusoverleg verkregen persoonsgegevens, uitsluitend plaatsvindt in systemen als bedoeld in artikel 13, eerste onderscheidenlijk tweede lid. ...

Amendement van het lid Six Dijkstra over een commissie van toezicht en een jaarlijkse evaluatie (Dossier 36225)
Amendement van het lid Six Dijkstra over een commissie van toezicht en een jaarlijkse evaluatie Amendement openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA Ontvangen 13 maart 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Six Dijkstra over het standaard laten deelnemen van professionele duiders als adviseur bij de 'weegploeg' (Dossier 36225)
Amendement van het lid Six Dijkstra over het standaard laten deelnemen van professionele duiders als adviseur bij de 'weegploeg' Amendement openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA Ontvangen 13 maart 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het voorgestelde artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een schriftelijke motivering voor het niet informeren van een betrokkene (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een schriftelijke motivering voor het niet informeren van een betrokkene Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 19 over een gezamenlijke commissie van toezicht (Dossier 36225)
Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 19 over een gezamenlijke commissie van toezicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 32 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 11 over commissies van toezicht op regionaal niveau (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 11 over commissies van toezicht op regionaal niveau Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Amendement van het lid Six Dijkstra over het verkorten van de uiterste aflooptermijnen voor exclusieve gegevensovereenkomsten (Dossier 36382)
Amendement van het lid Six Dijkstra over het verkorten van de uiterste aflooptermijnen voor exclusieve gegevensovereenkomsten Amendement bestuur rijksoverheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA Ontvangen 28 februari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het met artikel I, onderdeel B, voorgestelde artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Six Dijkstra over een amvb-grondslag voor regels over het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens (Dossier 36382)
Amendement van het lid Six Dijkstra over een amvb-grondslag voor regels over het anonimiseren en pseudonimiseren van persoonsgegevens Amendement bestuur rijksoverheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA Ontvangen 28 februari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het met artikel I, onderdeel A, voorgestelde artikel 1, eerste lid, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: – pseudonimisering: pseudonimisering als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming; II In het met artikel I, onderdeel B, voorgestelde artikel 5 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Six Dijkstra over een amvb-grondslag voor het met specifieke hoogwaardige gegevenssets gelijk kunnen stellen van andere informatie of documenten (Dossier 36382)
Amendement van het lid Six Dijkstra over een amvb-grondslag voor het met specifieke hoogwaardige gegevenssets gelijk kunnen stellen van andere informatie of documenten Amendement bestuur rijksoverheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA Ontvangen 28 februari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, wordt aan het voorgestelde artikel 1 een lid toegevoegd, luidende: 3. ...