Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme (Dossier 36410-VI)
Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID HAMMELBURG C.S. ...

Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 19 over verlenging van de maximering van de huurprijsverhoging met vijf jaar en een evaluatie (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 19 over verlenging van de maximering van de huurprijsverhoging met vijf jaar en een evaluatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 11 over een verjaringstermijn van twee jaar voor huurverhogingen (#:-)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 11 over een verjaringstermijn van twee jaar voor huurverhogingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 10 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 10 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 12 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. ter vervanging van nr. 12 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 14 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Amendement van de leden de Hoop en Welzijn ter vervanging van nr. 7 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie (#:-)
Amendement van de leden de Hoop en Welzijn ter vervanging van nr. 7 over een maximale huurverhoging gelijk aan de loonstijging of de inflatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN WELZIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over een verjaringstermijn van twee jaar voor huurverhogingen (#:-)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over een verjaringstermijn van twee jaar voor huurverhogingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie binnen drie jaar (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 12 over een evaluatie binnen drie jaar Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar (Dossier 36225)
Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 31 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer ter vervanging van nr. 13 over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer ter vervanging van nr. 13 over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIX DIJKSTRA EN MUTLUER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht (Dossier 36225)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 33 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens (Dossier 36225)
Amendement van de leden Six Dijkstra en Mutluer over het beveiligingsniveau bij het in de eigen systemen verwerken van bij het casusoverleg gedeelde persoonsgegevens Amendement openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIX DIJKSTRA EN MUTLUER Ontvangen 13 maart 2024 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 3, vierde lid, wordt toegevoegd: , en dat de verwerking, of vastlegging langs elektronische weg (logging) van verwerkingen, van bij het casusoverleg verkregen persoonsgegevens, uitsluitend plaatsvindt in systemen als bedoeld in artikel 13, eerste onderscheidenlijk tweede lid. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een schriftelijke motivering voor het niet informeren van een betrokkene (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een schriftelijke motivering voor het niet informeren van een betrokkene Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 19 over een gezamenlijke commissie van toezicht (Dossier 36225)
Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 19 over een gezamenlijke commissie van toezicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 32 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 11 over commissies van toezicht op regionaal niveau (Dossier 36225)
Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 11 over commissies van toezicht op regionaal niveau Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 23 over dekking voor middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-XII)
Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 23 over dekking voor middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...