Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

61 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid Amendement begroting financiën Nr. 78 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 14 februari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 50 Apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 Amendement begroting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID HEUTINK C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid (Dossier 36410-X)
Amendement van het lid Omtzigt over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid Amendement begroting financiën Nr. 77 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 14 februari 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 10 Apparaat kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 400 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 110 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het per 1 juli 2024 verlagen van het startgewicht van vliegtuigen voor de vliegbelasting (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt over het per 1 juli 2024 verlagen van het startgewicht van vliegtuigen voor de vliegbelasting Amendement belasting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G In artikel 72, onderdeel c, wordt «8.616 kilogram» vervangen door «4.000 kilogram» en wordt toegevoegd «of andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vliegtuigen». ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt over het versoberen van de zgn. 30%-regeling Amendement belasting financiën Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 23 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel VII, onderdeel G, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht Amendement belasting financiën Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een stapsgewijze verhoging van het tarief voor walstroom ten behoeve van verlaging van de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt over een stapsgewijze verhoging van het tarief voor walstroom ten behoeve van verlaging van de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf Amendement belasting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XXIII, onderdeel B, subonderdeel 2, onder a, wordt «€ 0,09900» vervangen door «€ 0,09899». ...

Amendement van het lid Omtzigt over verhoging van het tarief voor laadpalen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt over verhoging van het tarief voor laadpalen Amendement belasting financiën Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Het in artikel XXXII, onderdeel F, voorgestelde artikel XXVIII, onderdeel Ba, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement belasting financiën Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 23 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XXVI wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXVIa Aan artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt een nieuw lid toegevoegd: 4. ...

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 113 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 105 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 112 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...