Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

37 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 100 over een maximaal beleggingsrisico van 100% (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 100 over een maximaal beleggingsrisico van 100% Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 96 over een maximering voor de uitvoeringskosten (Dossier 36067)
Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 96 over een maximering voor de uitvoeringskosten Amendement ...

Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. over de mogelijkheid van individueel bezwaar tegen het invaren (Dossier 36067)
Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. over de mogelijkheid van individueel bezwaar tegen het invaren Amendement ...

Amendement van de leden Pouw-Verweij en Van der Plas over een meer frequente, snellere en meer betrouwbare treinverbinding tussen de stedelijke netwerken van de Randstad, Zwolle en Groningen-Assen (Dossier 36200-A)
Amendement van de leden Pouw-Verweij en Van der Plas over een meer frequente, snellere en meer betrouwbare treinverbinding tussen de stedelijke netwerken van de Randstad, Zwolle en Groningen-Assen Amendement ...

Amendement van het lid Pouw-Verweij over het terugdraaien van de aanwijzing van covid-19 als ziekte behorend tot groep A zodra de coronamaatregelen vervallen (Dossier 35401)
Amendement van het lid Pouw-Verweij over het terugdraaien van de aanwijzing van covid-19 als ziekte behorend tot groep A zodra de coronamaatregelen vervallen Amendement gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID POUW-VERWEIJ Ontvangen 6 juli 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «tot incorporatie» vervangen door «tot tijdelijke incorporatie». ...

Amendement van het lid Pouw-Verweij over een wettelijke einddatum op 1 april 2022 (Dossier 35961)
Amendement van het lid Pouw-Verweij over een wettelijke einddatum op 1 april 2022 Amendement gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID POUW-VERWEIJ Ontvangen 15 november 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL Ia Met ingang van 1 april 2022 wordt de Wet publieke gezondheid als volgt gewijzigd: A In artikel 58a, eerste lid, vervallen de onderdelen «niet-essentiële detailhandel» en «niet-essentiële dienstverlening». ...

Amendement van de leden Pouw-Verweij en Omtzigt ter vervanging van nr. 5 over een wettelijke einddatum op 1 april 2022 (Dossier 35961)
Amendement van de leden Pouw-Verweij en Omtzigt ter vervanging van nr. 5 over een wettelijke einddatum op 1 april 2022 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN POUW-VERWEIJ EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Plas c.s. ter vervanging van nr. 13 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Dossier 35979)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Plas c.s. ter vervanging van nr. 13 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 16 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 (Dossier 35979)
Gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 16 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 29 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 (Dossier 35979)
Nader gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 29 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 32 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van het lid Van Meijeren c.s. ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van de bepalingen inzake het coronatoegangsbewijs (Dossier 35979)
Amendement van het lid Van Meijeren c.s. ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van de bepalingen inzake het coronatoegangsbewijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Meijeren ter vervanging van nr. 11 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs op plekken in de buitenlucht (Dossier 35979)
Amendement van het lid Van Meijeren ter vervanging van nr. 11 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs op plekken in de buitenlucht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Meijeren c.s. ter vervanging van nr. 10 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs voor minderjarigen (Dossier 35979)
Amendement van het lid Van Meijeren c.s. ter vervanging van nr. 10 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs voor minderjarigen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Meijeren ter vervanging van nr. 14 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs voor sportactiviteiten (Dossier 35979)
Amendement van het lid Van Meijeren ter vervanging van nr. 14 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs voor sportactiviteiten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN C.S. ...

Amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn (Dossier 36002)
Amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 22 over behoud van bijstand na gedwongen opname (Dossier 35667)
Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 22 over behoud van bijstand na gedwongen opname Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 21 over behoud van bijstand na gedwongen opname (Dossier 35667)
Amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 21 over behoud van bijstand na gedwongen opname Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 11 over een schriftelijke beslissing bij onvrijwillige zorg uiterlijk binnen 48 uur (Dossier 35667)
Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 11 over een schriftelijke beslissing bij onvrijwillige zorg uiterlijk binnen 48 uur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Amendement van de leden Westerveld en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 15 over verplicht informeren over de cliƫntvertrouwenspersoon (Dossier 35667)
Amendement van de leden Westerveld en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 15 over verplicht informeren over de cliĆ«ntvertrouwenspersoon Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN POUW-VERWEIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONER NR. 151 Ontvangen 27 mei 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II, onderdeel OO, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: OOa In artikel 57, eerste lid, wordt voor «draagt ervoor zorg dat» ingevoegd «informeert iedere cliënt of diens vertegenwoordiger over de cliëntvertrouwenspersoon en». ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 13 over vereenvoudiging van de beoordeling of onvrijwillige zorg verleend moet worden (Dossier 35667)
Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 13 over vereenvoudiging van de beoordeling of onvrijwillige zorg verleend moet worden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN POUW-VERWEIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131 Ontvangen 27 mei 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel II, onderdeel Ib, komt te luiden: Ib Artikel 13 komt te luiden: Artikel 13 De zorgverlener geeft slechts uitvoering aan in het zorgplan opgenomen onvrijwillige zorg indien de zorgverlener heeft vastgesteld dat: a. het in het zorgplan beschreven ernstig nadeel zich daadwerkelijk voordoet, en b. er in de gegeven omstandigheden geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. ...