Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij over het expliciteren dat de Wbbbg niet gebruikt kan worden voor een avondklok bij infectieziekten behorend tot de groep A1 (Dossier 36194)
Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij over het expliciteren dat de Wbbbg niet gebruikt kan worden voor een avondklok bij infectieziekten behorend tot de groep A1 Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 9 december 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel VII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL VIIA Aan artikel 8, eerste lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag wordt een zin toegevoegd, luidende: Deze bevoegdheid kan niet worden gebruikt voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A1 als bedoeld in artikel 1, onderdeel db, van de Wet publieke gezondheid. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij over het vervallen van de aanwijzingsbevoegdheid voor besloten plaatsen (Dossier 36194)
Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij over het vervallen van de aanwijzingsbevoegdheid voor besloten plaatsen Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 9 december 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel B, onder 2, vervalt in het voorgestelde vierde lid «58k, tweede tot en met vierde lid,». ...

Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. over het toevoegen van het criterium daadwerkelijk aan de geschiktheidseis voor de toepassing van de bevoegdheden (Dossier 36194)
Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. over het toevoegen van het criterium daadwerkelijk aan de geschiktheidseis voor de toepassing van de bevoegdheden Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. over het waarborgen van een brede inhoudelijke afweging ten aanzien van elk van de te nemen maatregelen. (Dossier 36194)
Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. over het waarborgen van een brede inhoudelijke afweging ten aanzien van elk van de te nemen maatregelen. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij over het onmogelijk maken om publieke plaatsen volledig te sluiten (Dossier 36194)
Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij over het onmogelijk maken om publieke plaatsen volledig te sluiten Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 9 december 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel H, wordt het voorgestelde artikel 58h als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toevoegen van het criterium daadwerkelijk aan de geschiktheidseis voor de toepassing van de bevoegdheden (Dossier 36194)
Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toevoegen van het criterium daadwerkelijk aan de geschiktheidseis voor de toepassing van de bevoegdheden Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...