Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

62 resultaten

Amendement van het lid van Houwelingen over middelen voor een zorgbonus en capaciteitsuitbreiding IC's (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid van Houwelingen over middelen voor een zorgbonus en capaciteitsuitbreiding IC's Amendement begroting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.376.000 (x € 1.000). ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 26 over uitsluiten van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 26 over uitsluiten van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 27 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (#:-)
gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 5 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr.14 over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 16 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Krol c.s. ter vervanging van nr. 9 over het in stand houden van de gemeente Haren (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid Krol c.s. ter vervanging van nr. 9 over het in stand houden van de gemeente Haren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten organisatie en beleid Nr. 13 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 11 over het overgangsrecht en de referendabiliteit (#:-)
Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 11 over het overgangsrecht en de referendabiliteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Özütok c.s. ter vervanging van nr. 9 over de referendabiliteit (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Özütok c.s. ter vervanging van nr. 9 over de referendabiliteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur parlement recht staatsrecht Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÖZÜTOK C.S. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 5 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting (Dossier 35028)
Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 5 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 7 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting (Dossier 35028)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 7 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 21 over vergoedingen bij ontslag (Dossier 35074)
Amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 21 over vergoedingen bij ontslag Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minners (Dossier 35074)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minners Amendement werk werkgelegenheid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van de leden Stoffer en Baudet over premie seizoensarbeid (Dossier 35074)
Amendement van de leden Stoffer en Baudet over premie seizoensarbeid Amendement werk werkgelegenheid Nr. 57 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET Ontvangen 4 februari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel III, onderdeel D, komt de eerste zin van het derde lid van het voorgestelde artikel 27 te luiden: 3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 55 over premie 21-minners (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 55 over premie 21-minners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van de leden Stoffer en Baudet over arbeidsrecht 21-minners (Dossier 35074)
Amendement van de leden Stoffer en Baudet over arbeidsrecht 21-minners Amendement werk werkgelegenheid Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STOFFER EN BAUDET Ontvangen 4 februari 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over arbeidsrecht seizoensarbeid (Dossier 35074)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over arbeidsrecht seizoensarbeid Amendement werk werkgelegenheid Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ephraim ter vervanging van nr. 81 over een zogenaamd risk chapter (Dossier 36067)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Ephraim ter vervanging van nr. 81 over een zogenaamd risk chapter Amendement ...

Amendement van het lid Ephraim over een zogenaamd risk chapter (Dossier 36067)
Amendement van het lid Ephraim over een zogenaamd risk chapter Amendement ...