Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Amendement van het lid Lahlah c.s. over een zware voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners (Dossier 36372)
Gewijzigd amendement van het lid Lahlah c.s. ter vervanging van nr. 11 over een voorhang voor de maatregel voor visueel toezicht en de maximering van het aantal rechtsbijstandverleners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LAHLAH C.S. ...

Amendement van het lid Vestering c.s. ter vervanging van nr. 13 over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels (Dossier 35398)
Amendement van het lid Vestering c.s. ter vervanging van nr. 13 over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VESTERING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Renkema c.s. ter vervanging van nr. 21 over middelen voor kinderen in armoede (Dossier 35570-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Renkema c.s. ter vervanging van nr. 21 over middelen voor kinderen in armoede Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RAEMAKERS C.S. ...

Amendement van het lid Ceder c.s. over de programmaonderdelen ‘NT2 aan kansrijke asielzoekers’ en ‘Meedoenbalies’ (Dossier 36200-XV)
Amendement van het lid Ceder c.s. over de programmaonderdelen ‘NT2 aan kansrijke asielzoekers’ en ‘Meedoenbalies’ Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID CEDER C.S. ...

Amendement van het lid Sneller c.s. over extra middelen voor fractieondersteuning (Dossier 35300-IIA)
Amendement van het lid Sneller c.s. over extra middelen voor fractieondersteuning Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID SNELLER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar over een werkwijze ter voorkoming van woningmarktdiscriminatie (Dossier 36130)
Amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar over een werkwijze ter voorkoming van woningmarktdiscriminatie Amendement huisvesting huren en verhuren Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN BOULAKJAR Ontvangen 21 februari 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1 wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: woningmarktdiscriminatie: verboden onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd als bepaald bij en krachtens de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte of de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar ter vervanging van nr. 24 over een werkwijze ter voorkoming van woondiscriminatie (Dossier 36130)
Gewijzigd amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar ter vervanging van nr. 24 over een werkwijze ter voorkoming van woondiscriminatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) huisvesting huren en verhuren Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN BOULAKJAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 27 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland (Dossier 36410-XV)
Gewijzigd amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 27 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CEDER C.S. ...

Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 4 over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over verhoging van de minimumlonen op Caribisch Nederland (Dossier 36435-XV)
Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 4 over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over verhoging van de minimumlonen op Caribisch Nederland Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID CEDER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...