Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Amendement van het lid Kuzu over een imperatief geformuleerde delegatiegrondslag in artikel 10 met voorhang (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over een imperatief geformuleerde delegatiegrondslag in artikel 10 met voorhang Amendement integratie migratie en integratie Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Kuzu over de vrijwillige inburgering van niet-inburgeringsplichtigen (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over de vrijwillige inburgering van niet-inburgeringsplichtigen Amendement integratie migratie en integratie Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na Hoofdstuk 3 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: HOOFDSTUK 3a. ...

Amendement van het lid Kuzu over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister Amendement integratie migratie en integratie Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 12, eerste lid, wordt «Onze Minister» vervangen door «Het college». ...

Amendement van het lid Kuzu over het voorkomen van een herhaalde inburgeringsplicht (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over het voorkomen van een herhaalde inburgeringsplicht Amendement integratie migratie en integratie Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Kuzu over inburgeringsaanbod van het college ook voor gezins- en overige migranten (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over inburgeringsaanbod van het college ook voor gezins- en overige migranten Amendement integratie migratie en integratie Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Kuzu over een maximumbedrag voor het afleggen van inburgeringsexamens (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over een maximumbedrag voor het afleggen van inburgeringsexamens Amendement integratie migratie en integratie Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Kuzu over een wettelijke termijn voor opstellen persoonlijk plan arbeid en participatie (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over een wettelijke termijn voor opstellen persoonlijk plan arbeid en participatie Amendement integratie migratie en integratie Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 15, vijfde lid, komt te luiden: 5. ...

Amendement van het lid Kuzu over een vrijstellingsmogelijkheid inburgering voor geestelijk bedienaren (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over een vrijstellingsmogelijkheid inburgering voor geestelijk bedienaren Amendement integratie migratie en integratie Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 34 over inburgeringsaanbod van het college ook voor gezins- en overige migranten (Dossier 35483)
Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 34 over inburgeringsaanbod van het college ook voor gezins- en overige migranten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) integratie migratie en integratie Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Kuzu over een sociale lening voor vrijwillige deelname aan het inburgeringsonderwijs (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over een sociale lening voor vrijwillige deelname aan het inburgeringsonderwijs Amendement integratie migratie en integratie Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 20, derde lid, komt te luiden: 3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 20 over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie (Dossier 35483)
Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 20 over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) integratie migratie en integratie Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Kuzu over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie Amendement integratie migratie en integratie Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Kuzu over het taalniveau van gezingsmigranten op A2 houden (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over het taalniveau van gezingsmigranten op A2 houden Amendement integratie migratie en integratie Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 7 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 19 over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister (Dossier 35483)
Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 19 over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) integratie migratie en integratie Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Kuzu over een imperatief geformuleerde delegatiegrondslag in artikel 20 lid 3 met voorhang (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over een imperatief geformuleerde delegatiegrondslag in artikel 20 lid 3 met voorhang Amendement integratie migratie en integratie Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 25 over het opleggen van boetes door het college i.p.v. de minister (Dossier 35483)
Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 25 over het opleggen van boetes door het college i.p.v. de minister Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) integratie migratie en integratie Nr. 58 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Kuzu over het opleggen van boetes door het college i.p.v. de minister (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over het opleggen van boetes door het college i.p.v. de minister Amendement integratie migratie en integratie Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Kuzu over het toevoegen van een termijn aan de ontheffingsgrond van artikel 5 lid 2 (Dossier 35483)
Amendement van het lid Kuzu over het toevoegen van een termijn aan de ontheffingsgrond van artikel 5 lid 2 Amendement integratie migratie en integratie Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 29 juni 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 5, tweede lid wordt na «onmogelijk of uiterst moeilijk is om» ingevoegd «binnen vier jaar». ...