Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Amendement van het lid Azarkan over het verlagen van het drempelbedrag (Dossier 35957)
Amendement van het lid Azarkan over het verlagen van het drempelbedrag Amendement belasting financiĆ«n inkomensbeleid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID AZARKAN Ontvangen 6 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2, vijfde lid, onderdeel a, wordt «€ 1.500» telkens vervangen door «€ 1.000». ...

Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld (Dossier 35374)
Gewijzigd amendement van het lid Raemakers c.s. t.v.v. nr. 10 over een uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in geval dat sprake is van opzet of grove schuld Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RAEMAKERS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 10 over het wel indexeren van het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...

Amendement van het lid Van Baarle over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 11 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift vervalt «en het extra bedrag van de kinderbijslag». ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 8 over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 (Dossier 35845)
Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 8 over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 25 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «2022, 2023 en deels over 2024» vervangen door «2022 en 2023». ...

Amendement van het lid Van Baarle over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle over het ongedaan maken van de verlaging van de indexatie in het jaar 2024 Amendement gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE Ontvangen 11 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «2022, 2023 en deels over 2024» vervangen door «2022 en 2023». ...

Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren (Dossier 35845)
Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezin en kinderen sociale zekerheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. ...