Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

131 resultaten

Amendement van het lid Van Baarle over financiële middelen voor een landelijk ondersteuningspunt voor alleenstaande ouders (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Van Baarle over financiële middelen voor een landelijk ondersteuningspunt voor alleenstaande ouders Amendement ...

Amendement van het lid Kuzu over middelen voor acute mondzorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Kuzu over middelen voor acute mondzorg Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 27 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 18 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (Dossier 34775-VI)
Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 18 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het niet door laten gaan van de wijziging van de schijflengte per 1 januari 2022 Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het tegengaan van het opknippen van bedrijfsactiviteiten over meer vennootschappen Amendement belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed Amendement belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. ter vervanging van nr. 39 over het zekerstellen van belastingheffing van buitenlandse beleggers in vastgoed Amendement belasting financiën Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het laten vervallen van vrijstellingen in de dividendbelasting Amendement belasting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Maatoug c.s. over het afschaffen van de schenkingsvrijstelling eigen woning (Dossier 35927)
Amendement van het lid Maatoug c.s. over het afschaffen van de schenkingsvrijstelling eigen woning Amendement belasting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Amendement van het lid Kuzu over het verstrekken van subsidie op het gebied van kinderrechten (#:-)
Amendement van het lid Kuzu over het verstrekken van subsidie op het gebied van kinderrechten Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 7 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico (#:-)
Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het regelen van dekking voor het amendement inzake de verlaging van het eigen risico Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over de dekking van het niet verhogen van de premie Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van de leden Kuzu en Van den Hul ter vervanging van nr. 8 over het bijdragen van 1 miljoen euro aan Rohingya-vluchtelingen (#:-)
Amendement van de leden Kuzu en Van den Hul ter vervanging van nr. 8 over het bijdragen van 1 miljoen euro aan Rohingya-vluchtelingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81 Ontvangen 16 november 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kuzu over het bijdragen van 1 miljoen euro aan Rohingya-vluchtelingen (#:-)
Amendement van het lid Kuzu over het bijdragen van 1 miljoen euro aan Rohingya-vluchtelingen Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 15 november 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 8 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico (#:-)
Amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 8 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 10 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (#:-)
Nader gewijzigd amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds (#:-)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over het financieren van het niet verhogen van het eigen risico uit het Zorgverzekeringsfonds Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (#:-)
Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 6 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...

Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 (#:-)
Amendement van het lid Marijnissen c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het eigen risico met € 100 voor het jaar 2018 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. ...