Zoeken


Partij
D66 2205
CU 559
GL 473
CDA 471
PvdA 459
Meer...
VVD 409
SGP 161
PvdD 68
PVV 30
50PLUS 28
SP 22
Volt 16
NSC 15
BIJ1 13
DENK 13
BBB 12
GroenLinks-PvdA 7
GrKÖ 5
EénNL 4
FNP 4
Datum
Van:
Tot:

Partij
D66 2205
CU 559
GL 473
CDA 471
PvdA 459
Meer...
VVD 409
SGP 161
PvdD 68
PVV 30
50PLUS 28
SP 22
Volt 16
NSC 15
BIJ1 13
DENK 13
BBB 12
GroenLinks-PvdA 7
GrKÖ 5
EénNL 4
FNP 4
Datum
Van:
Tot:

2205 resultaten

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S. ...

Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Tellegen en Paulusma ter vervanging van nr. 39 over middelen voor palliatieve zorg Amendement begroting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TELLEGEN EN PAULUSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 391 Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Amendement van het lid Van der Laan over middelen voor preventie van en voorlichting over matchfixing (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Van der Laan over middelen voor preventie van en voorlichting over matchfixing Amendement begroting financiën Nr. 134 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LAAN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Paulusma over middelen voor lotgenotencontact long-covidpatiënten (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma over middelen voor lotgenotencontact long-covidpatiënten Amendement begroting financiën Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA Ontvangen 28 oktober 2021 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport Amendement begroting financiën Nr. 135 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN Ontvangen 1 december 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID TELLEGEN EN VAN DER LAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 72 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 17 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.3, derde lid, wordt na «ingezetenen» ingevoegd:, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers,. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 1 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.1.2, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd, in het bijzonder ten aanzien van de persoon die door het bereiken van een bepaalde leeftijd geen jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet meer kan ontvangen en in aanmerking komt voor een voorziening. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat in de artikelen van de WMO 2015 waar wordt gesproken over "mantelzorgers en andere vrijwilligers", voortaan wordt gesproken over "mantelzorgers en vrijwilligers" (Dossier 33841)
Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat in de artikelen van de WMO 2015 waar wordt gesproken over "mantelzorgers en andere vrijwilligers", voortaan wordt gesproken over "mantelzorgers en vrijwilligers" Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp dat beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp dat beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk plan op te stellen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.3.2 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...