Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

101 resultaten

Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg (Dossier 36410-XVI)
Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over middelen voor terugdraaien bezuiniging op de ouderenzorg Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 5 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 143.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Vedder c.s. over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Vedder c.s. over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers Amendement begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VEDDER C.S. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw (Dossier 36410-XIII)
Amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 16 over aanvullende middelen voor schadeafhandeling Limburgse mijnbouw Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over een dekking uit subsidies inzake klimaatdoelen voor het terugdraaien van bezuinigingen op de ouderenzorg (Dossier 36410-XIII)
Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over een dekking uit subsidies inzake klimaatdoelen voor het terugdraaien van bezuinigingen op de ouderenzorg Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN POUW-VERWEIJ Ontvangen 5 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 143.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Van der Plas over middelen voor het aanpassen van de N35 bij Mariënheem (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Van der Plas over middelen voor het aanpassen van de N35 bij Mariënheem Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS Ontvangen 21 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 12 Hoofdwegennet van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Van der Plas over het aanpakken van de flessenhals van het spoor tussen Zwolle en Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Van der Plas over het aanpakken van de flessenhals van het spoor tussen Zwolle en Meppel Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS Ontvangen 21 september 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In de begrotingsstaat worden in artikel 13 Spoorwegen het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 45.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen voor de N35 Amendement begroting financiën Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID HEUTINK C.S. ...

Amendement van het lid Boswijk c.s. over financiering van het Veteranen Search Team (Dossier 36410-X)
Amendement van het lid Boswijk c.s. over financiering van het Veteranen Search Team Amendement begroting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Amendement van de leden Pouw-Verweij en Van der Plas over een meer frequente, snellere en meer betrouwbare treinverbinding tussen de stedelijke netwerken van de Randstad, Zwolle en Groningen-Assen (Dossier 36200-A)
Amendement van de leden Pouw-Verweij en Van der Plas over een meer frequente, snellere en meer betrouwbare treinverbinding tussen de stedelijke netwerken van de Randstad, Zwolle en Groningen-Assen Amendement ...

Amendement van het lid Keijzer over het niet opnemen van de bepaling over de verschoonbare termijnoverschrijding (Dossier 36349)
Amendement van het lid Keijzer over het niet opnemen van de bepaling over de verschoonbare termijnoverschrijding Amendement immigratie migratie en integratie Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 16 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I vervalt onderdeel B. ...

Amendement van de leden Bisschop en Van der Plas ter vervanging van nr. 8 over het verlagen van het afromingspercentage naar 10% (Dossier 35949)
Amendement van de leden Bisschop en Van der Plas ter vervanging van nr. 8 over het verlagen van het afromingspercentage naar 10% Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het afromingspercentage naar 10% (Dossier 35949)
Amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verlagen van het afromingspercentage naar 10% Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw organisatie en beleid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Plas c.s. ter vervanging van nr. 13 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Dossier 35979)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Plas c.s. ter vervanging van nr. 13 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 16 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 (Dossier 35979)
Gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 16 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 29 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 (Dossier 35979)
Nader gewijzigd amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 29 over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 32 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van het lid Van Meijeren c.s. ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van de bepalingen inzake het coronatoegangsbewijs (Dossier 35979)
Amendement van het lid Van Meijeren c.s. ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van de bepalingen inzake het coronatoegangsbewijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van Meijeren ter vervanging van nr. 11 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs op plekken in de buitenlucht (Dossier 35979)
Amendement van het lid Van Meijeren ter vervanging van nr. 11 over het afschaffen van het coronatoegangsbewijs op plekken in de buitenlucht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEIJEREN C.S. ...

Amendement van het lid Van der Plas over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Dossier 35979)
Amendement van het lid Van der Plas over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Amendement gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS Ontvangen 1 februari 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door «Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en goedkeuring». ...