Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Amendement Van der Lee over verlaging van het tarief van de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting met 0,02 procentpunt (Dossier 36418)
Amendement Van der Lee over verlaging van het tarief van de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting met 0,02 procentpunt Amendement belasting financiën Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel A, opgenomen tabel komt te luiden: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 38.110 – 9,30% € 38.110 € 75.549 € 3.544 36,95% € 75.549 – € 17.377 49,50% II De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tabel komt te luiden: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 40.038 – 9,30% € 40.038 € 75.549 € 3.723 36,95% € 75.549 – € 16.844 49,50% III In artikel II, onderdeel A, wordt het daarin vermelde procentpunt verhoogd met 0,01 procentpunt. ...

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over verhoging van de tarieven van box 2 en 3 met twee procentpunt en een verhoging van de bankenbelasting met 150 miljoen euro (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van der Lee c.s. over verhoging van de tarieven van box 2 en 3 met twee procentpunt en een verhoging van de bankenbelasting met 150 miljoen euro Amendement belasting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Gewijzigd amendement van het Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 82 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 82 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 108 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 62 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 62 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 82 AMENDEMENT VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 113 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. over een regeling voor auto's die tussen de 15 en 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. over een regeling voor auto's die tussen de 15 en 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen Amendement belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 Amendement belasting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...