Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 110 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van de leden Grinwis en Inge van Dijk over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf (Dossier 36418)
Amendement van de leden Grinwis en Inge van Dijk over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf Amendement belasting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN INGE VAN DIJK Ontvangen 23 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de in artikel I, onderdeel A, voorgestelde tabel van artikel 2.10, eerste lid, worden de in kolom IV als eerste en tweede opgenomen percentages verlaagd met 0,04 procentpunt. ...

Gewijzigd amendement van het Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 82 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 82 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 108 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht Amendement belasting financiën Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting (Dossier 36418)
Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting Amendement belasting financiën Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN ERKENS Ontvangen 25 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel A, opgenomen tabel komt te luiden: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 38.098 – 9,32% € 38.098 € 75.518 € 3.550 36,97% € 75.518 – € 17.382 49,50% II De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tabel komt te luiden: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 40.021 – 9,32% € 40.021 € 75.518 € 3.729 36,97% € 75.518 – € 16.852 49,50% III De in artikel VII, onderdeel B, opgenomen tabel komt te luiden: Bij een belastbaar loon van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 38.098 – 9,32% € 38.098 € 75.518 € 3.550 36,97% € 75.518 – € 17.382 49,50% IV De in artikel VII, onderdeel C, opgenomen tabel komt te luiden: Bij een belastbaar loon van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 40.021 – 9,32% € 40.021 € 75.518 € 3.729 36,97% € 75.518 – € 16.852 49,50% V Na artikel XXIII, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea In artikel 63, eerste lid, wordt «€ 498,38» vervangen door «€ 521,78». ...

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 62 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 62 over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 82 AMENDEMENT VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 Amendement belasting financiën Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 113 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van de leden Inge van Dijk en Van Weyenberg over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen (Dossier 36418)
Amendement van de leden Inge van Dijk en Van Weyenberg over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen Amendement belasting financiën Nr. 62 AMENDEMENT VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN VAN WEYENBERG Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel VII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: H Aan artikel 38q, tweede lid, wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (Dossier 36418)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over uitstel van de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken Amendement belasting financiën Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...