Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Amendement van de leden Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa (Dossier 36418)
Amendement van de leden Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa Amendement belasting financiĆ«n Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAN EN CHRISTINE TEUNISSEN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXIIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd: A Artikel 71h wordt als volgt gewijzigd: 1. ...