Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Amendement van de leden Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa (Dossier 36418)
Amendement van de leden Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa Amendement belasting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAN EN CHRISTINE TEUNISSEN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXIIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd: A Artikel 71h wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Raan over het naar rato van de energiedichtheid gelijktrekken van het fiscale voordeel van de inzet van kolen met de inzet van aardgas (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over het naar rato van de energiedichtheid gelijktrekken van het fiscale voordeel van de inzet van kolen met de inzet van aardgas Amendement belasting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXIIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd: A Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 25 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 25 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 31 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden van Raan en Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken (Dossier 36418)
Amendement van de leden van Raan en Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken Amendement belasting financiën Nr. 50 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN ESCH Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XXVI wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel XXVIA In de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken komt artikel 9, derde lid, onderdeel b, te luiden: b. de uit een plant of peulvrucht dan wel uit granen, noten of zaden bereide drank, waarbij die drank voldoet aan de volgende kenmerken: 1°. een ingrediënt als bedoeld in de aanhef is voor ten minste 2% in de drank aanwezig; 2°. de drank bevat een kwantitatieve opgave als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van Verordening (EU) nr. ...

Amendement van het lid Van Raan over verhoging van de vliegbelasting met € 55 (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over verhoging van de vliegbelasting met € 55 Amendement belasting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 11 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G Het in artikel 77 genoemde bedrag wordt verhoogd met € 55. ...

Amendement van het lid Van Raan over het fiscaal gelijk behandelen van dieselauto's en benzineauto's en het vervroegen van het vervallen van het verlaagde tarief voor o.a. LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over het fiscaal gelijk behandelen van dieselauto's en benzineauto's en het vervroegen van het vervallen van het verlaagde tarief voor o.a. ...

Amendement van de leden Van Raan en Van Esch over 0% BTW op onbewerkte groente en fruit (Dossier 36418)
Amendement van de leden Van Raan en Van Esch over 0% BTW op onbewerkte groente en fruit Amendement belasting financiën Nr. 46 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN ESCH Ontvangen 23 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XVA De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 17d wordt «5 en 10» vervangen door «5, 10 en 11». ...

Amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 18 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 18 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181 Ontvangen 16 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: G In artikel 73 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 19 over het fiscaal gelijk behandelen van dieselauto's en benzineauto's en het vervroegen van het vervallen van het verlaagde tarief voor o.a. LPG (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 19 over het fiscaal gelijk behandelen van dieselauto's en benzineauto's en het vervroegen van het vervallen van het verlaagde tarief voor o.a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 24 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 24 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Raan en Van Esch ter vervanging van nr. 46 over 0% BTW op onbewerkte groente en fruit (Dossier 36418)
Amendement van de leden Van Raan en Van Esch ter vervanging van nr. 46 over 0% BTW op onbewerkte groente en fruit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 84 AMENDEMENT VAN LEDEN VAN RAAN EN VAN ESCH TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 30 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 30 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 23 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 23 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 16 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G Artikel 77 komt te luiden: Artikel 77 1. ...

Amendement van het lid Van Raan over vliegbelasting voor transferpassagiers (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over vliegbelasting voor transferpassagiers Amendement belasting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 11 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G In artikel 73 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privejets (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privejets Amendement belasting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: G In artikel 73 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding «1. ...

Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand Amendement belasting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 13 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G Artikel 77 komt te luiden: Artikel 77 1. ...