Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor tabak (Dossier 36418)
Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor tabak Amendement belasting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK Ontvangen 19 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XXVI vervalt. ...

Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor alcohol (Dossier 36418)
Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor alcohol Amendement belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK Ontvangen 19 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XXV wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Tony van Dijck over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf (Dossier 36418)
Amendement van het lid Tony van Dijck over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf Amendement belasting financiën Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel I, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ia Artikel 3.40, tweede zin, komt te luiden: Investeringsaftrek heeft de vorm van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. ...

Amendement van het lid Tony van Dijck over verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (Dossier 36418)
Amendement van het lid Tony van Dijck over verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling Amendement belasting financiën Nr. 53 AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel VII, onderdeel G, onder 1, wordt een subonderdeel ingevoegd, luidende: 1a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 42 over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van het lid Tony van Dijck over het voor 2024 afschaffen van de 30%-regeling, de regeling voor extraterritoriale kosten en de keuzeregeling partiële buitenlandse belastingplicht (Dossier 36418)
Amendement van het lid Tony van Dijck over het voor 2024 afschaffen van de 30%-regeling, de regeling voor extraterritoriale kosten en de keuzeregeling partiële buitenlandse belastingplicht Amendement belasting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK Ontvangen 19 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na het opschrift een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A Artikel 2.6 vervalt. ...

Amendement van de leden Tony van Dijck en Wilders ter vervanging van nr. 54 over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf (Dossier 36418)
Amendement van de leden Tony van Dijck en Wilders ter vervanging van nr. 54 over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 64 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN WILDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...