Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. (stuk nr. 61) (Dossier 36418)
Gewijzigd subamendement van de leden Erkens en Alkaya ter vervanging van nr. 59 over het wijzigen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. ...

Amendement van het lid Dassen over het vervallen van de oldtimerregeling per 2026 (Dossier 36418)
Amendement van het lid Dassen over het vervallen van de oldtimerregeling per 2026 Amendement belasting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel XX worden drie onderdelen toegevoegd, luidende: F Artikel 72, eerste lid, onderdeel b, vervalt. ...

Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen (Dossier 36418)
Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen Amendement belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET PATERNOTTE C.S. ...

Amendement van de leden Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa (Dossier 36418)
Amendement van de leden Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa Amendement belasting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAN EN CHRISTINE TEUNISSEN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXIIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd: A Artikel 71h wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 32 over afschaffen van het heffingsplafond op de belasting op leidingwater (Dossier 36418)
Amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 32 over afschaffen van het heffingsplafond op de belasting op leidingwater Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 106 AMENDEMENT VAN HET LID DASSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting (Dossier 36418)
Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting Amendement belasting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XXIII, onderdeel B, onder 1, vervalt in de subonderdelen a en b telkens «wordt «1 200 kubieke meter» vervangen door «1 000 kubieke meter» en». ...

Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van de leden Erkens en Stoffer over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting (Dossier 36418)
Amendement van de leden Erkens en Stoffer over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting Amendement belasting financiën Nr. 58 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN STOFFER Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel XXV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 110 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Stoffer ter vervanging van nr. 58 over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Stoffer ter vervanging van nr. 58 over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 111 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ERKENS EN STOFFER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Raan over het naar rato van de energiedichtheid gelijktrekken van het fiscale voordeel van de inzet van kolen met de inzet van aardgas (Dossier 36418)
Amendement van het lid Van Raan over het naar rato van de energiedichtheid gelijktrekken van het fiscale voordeel van de inzet van kolen met de inzet van aardgas Amendement belasting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN Ontvangen 12 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XXIIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd: A Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Grinwis en Inge van Dijk over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf (Dossier 36418)
Amendement van de leden Grinwis en Inge van Dijk over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf Amendement belasting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN INGE VAN DIJK Ontvangen 23 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de in artikel I, onderdeel A, voorgestelde tabel van artikel 2.10, eerste lid, worden de in kolom IV als eerste en tweede opgenomen percentages verlaagd met 0,04 procentpunt. ...

Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG (Dossier 36418)
Amendement van het lid Erkens c.s. over het in stand houden van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG Amendement belasting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Hammelburg over een substantiële verhoging van het tarief energiebelasting voor bedrijven en belastingvermindering voor huishoudens (Dossier 36418)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Hammelburg over een substantiële verhoging van het tarief energiebelasting voor bedrijven en belastingvermindering voor huishoudens Amendement belasting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN HAMMELBURG Ontvangen 21 september 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan artikel XXIII, onderdeel B, onder 1, worden twee subonderdelen toegevoegd, luidende: c. ...

Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor tabak (Dossier 36418)
Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor tabak Amendement belasting financiën Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK Ontvangen 19 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XXVI vervalt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 25 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 25 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 31 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden van Raan en Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken (Dossier 36418)
Amendement van de leden van Raan en Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken Amendement belasting financiën Nr. 50 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN RAAN EN VAN ESCH Ontvangen 24 oktober 2023 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XXVI wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel XXVIA In de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken komt artikel 9, derde lid, onderdeel b, te luiden: b. de uit een plant of peulvrucht dan wel uit granen, noten of zaden bereide drank, waarbij die drank voldoet aan de volgende kenmerken: 1°. een ingrediënt als bedoeld in de aanhef is voor ten minste 2% in de drank aanwezig; 2°. de drank bevat een kwantitatieve opgave als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van Verordening (EU) nr. ...

Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor alcohol (Dossier 36418)
Amendement van het lid Tony van Dijck over het terugdraaien van de accijnsverhoging voor alcohol Amendement belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID TONY VAN DIJCK Ontvangen 19 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XXV wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Omtzigt over het per 1 juli 2024 verlagen van het startgewicht van vliegtuigen voor de vliegbelasting (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt over het per 1 juli 2024 verlagen van het startgewicht van vliegtuigen voor de vliegbelasting Amendement belasting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 18 oktober 2023 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G In artikel 72, onderdeel c, wordt «8.616 kilogram» vervangen door «4.000 kilogram» en wordt toegevoegd «of andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen vliegtuigen». ...