Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

61 resultaten

Amendement van het lid Lodders over een voorhangprocedure bij de inwerkingtreding (Dossier 34532)
Amendement van het lid Lodders over een voorhangprocedure bij de inwerkingtreding Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID LODDERS Ontvangen 28 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel III wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over vrijstelling van extensieve boeren met 2,5 koe/ha of minder van de generieke korting (Dossier 34532)
Amendement van het lid Van Gerven over vrijstelling van extensieve boeren met 2,5 koe/ha of minder van de generieke korting Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 6 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven over toevoeging van broeikasgassen en een zware voorhangprocedure (Dossier 34532)
Amendement van het lid Van Gerven over toevoeging van broeikasgassen en een zware voorhangprocedure Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 30 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt onderdeel 4 als volgt gewijzigd: 1. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 64 over niet-verhandelbaarheid van fosfaatrechten en een Fosfaatbank (Dossier 34532)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 64 over niet-verhandelbaarheid van fosfaatrechten en een Fosfaatbank Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 86 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf over uitbreidingen ten koste van melkveetak (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dijkgraaf over uitbreidingen ten koste van melkveetak Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 65 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF Ontvangen 1 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt artikel 33Aa als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Geurts en Dijkgraaf over het uitzonderen van vleesvee (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dijkgraaf over het uitzonderen van vleesvee Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 90 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF Ontvangen 6 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, komt het derde onderdeel te luiden: Onderdeel kk, komt te luiden: kk. melkvee: 1°. melk- en kalfkoeien, te weten koeien (bos taurus) die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden met inbegrip van koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken; 2°. jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij; 3°. jongvee ouder dan 1 jaar, te weten alle runderen van 1 jaar en ouder, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren, en 4°. vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 2 jaar afkomstig van weide- en zoogkoeien en overig vleesvee;. ...

Amendement van het lid Grashoff over een daling in twee tranches van het fosfaatplafond in 2017 (Dossier 34532)
Amendement van het lid Grashoff over een daling in twee tranches van het fosfaatplafond in 2017 Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF Ontvangen 26 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel J, vervallen het derde tot en met vijfde subonderdeel. ...

Amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 33 over eenmalig 0,2 miljoen kilogram extra fosfaatrecht voor biologische melkveehouders (Dossier 34532)
Amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 33 over eenmalig 0,2 miljoen kilogram extra fosfaatrecht voor biologische melkveehouders Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 60 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 331 Ontvangen 1 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIa 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 28 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen (Dossier 34532)
Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts ter vervanging van nr. 28 over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 84 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 281 Ontvangen 2 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, vervalt: , de bevordering van duurzaamheid en dierenwelzijn. ...

Amendement van het lid Van Gerven over een ontheffing voor gecertificeerde biologische melkveehouders (Dossier 34532)
Amendement van het lid Van Gerven over een ontheffing voor gecertificeerde biologische melkveehouders Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 6 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel A, onder 4, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts over ingeschaard vee (Dossier 34532)
Amendement van de leden Dik-Faber en Geurts over ingeschaard vee Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Ontvangen 2 december 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over een periodiek gemiddelde als uitgangspunt voor fosfaatrechten (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dik-Faber over een periodiek gemiddelde als uitgangspunt voor fosfaatrechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 14 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, onderdeel 4, wordt na «melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden» een zinsnede ingevoegd, luidende: , tenzij het gemiddelde melkvee dat werd gehouden tussen 1 januari 2015 en 2 juli 2015 hoger is,. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dik-Faber over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 11 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel N, vervalt: , de bevordering van duurzaamheid en dierenwelzijn. ...

Amendement van het lid Van Gerven over geen nieuwe rechten voor megastallen (Dossier 34532)
Amendement van het lid Van Gerven over geen nieuwe rechten voor megastallen Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 6 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het niet afromen van varkens- en pluimveeproductierechten (Dossier 34532)
Amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over het niet afromen van varkens- en pluimveeproductierechten Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Ontvangen 9 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt in artikel 33Ab, eerste lid, «het varkensrecht, pluimveerecht of fosfaatrecht» vervangen door: het fosfaatrecht. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over een voorhangprocedure bij generieke korting (Dossier 34532)
Amendement van het lid Dik-Faber over een voorhangprocedure bij generieke korting Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 11 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 33Ab wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Koser Kaya ter vervanging van nr. 21 over geen generieke korting voor grondgebonden bedrijven (Dossier 34532)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Koser Kaya ter vervanging van nr. 21 over geen generieke korting voor grondgebonden bedrijven Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 1 november 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel M, wordt aan artikel 33Ab een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Amendement van het lid Van Gerven over extra fosfaatrechten bij bedrijfsuitbreiding door grondgebonden boeren (Dossier 34532)
Amendement van het lid Van Gerven over extra fosfaatrechten bij bedrijfsuitbreiding door grondgebonden boeren Amendement bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 6 oktober 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel A, subonderdeel 4, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 13 over het uitzonderen van grondgebonden melkveehouderijen van de generieke korting (Dossier 34532)
Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 13 over het uitzonderen van grondgebonden melkveehouderijen van de generieke korting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 54 over vrijstelling van extensieve boeren met 2,5 koe/ha of minder van de generieke korting (Dossier 34532)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 54 over vrijstelling van extensieve boeren met 2,5 koe/ha of minder van de generieke korting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur bodem dieren landbouw natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 67 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 54 Ontvangen 1 december 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...