Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

53 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Bashir en Grashoff ter vervanging van nr. 28 dat er voor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van de leden Bashir en Grashoff ter vervanging van nr. 28 dat er voor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens Amendement begroting belasting financiën Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 33.715 € 1.591 12,05% € 33.715 € 58.421 € 3.253 40,20% € 58.421 – € 13.184 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 7,99% € 19.922 € 34.027 € 1.591 12,05% € 34.027 € 58.421 € 3.290 40,20% € 58.421 – € 13.096 52,00% III Artikel I, onderdeel K, vervalt. ...

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd (Dossier 34302)
Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de zogenoemde ouderentoeslag toch wordt gecontinueerd Amendement begroting belasting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 33.715 € 1.673 12,00% € 33.715 € 65.701 € 3.328 40,15% € 65.701 – € 16.170 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 34.027 € 1.673 12,00% € 34.027 € 65.701 € 3.365 40,15% € 65.701 – € 16.082 52,00% III In artikel I worden na onderdeel E drie onderdelen ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 5.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.6 Ouderentoeslag 1. ...

Amendement van de leden Van Weyenberg en Verhoeven dat een plafond van € 20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016 (Dossier 34302)
Amendement van de leden Van Weyenberg en Verhoeven dat een plafond van € 20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016 Amendement begroting belasting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERHOEVEN Ontvangen 22 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel XXXIII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast (Dossier 34302)
Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. 34302 dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanpast Amendement begroting belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2016 (Dossier 34302)
Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2016 Amendement begroting belasting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES Ontvangen op 8 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel XXXV, aanhef, wordt «De Successiewet 1956 wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd» vervangen door: De Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd. ...

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de in het Belastingplan 2014 opgenomen verhogingen met ingang van 1 januari 2014 van de accijns van diesel (met 3 cent per liter) en LPG (met 7 cent per liter, zijnde 12,963 cent per kg) worden teruggedraaid met ingang van 1 januari 2016 (Dossier 34302)
Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de in het Belastingplan 2014 opgenomen verhogingen met ingang van 1 januari 2014 van de accijns van diesel (met 3 cent per liter) en LPG (met 7 cent per liter, zijnde 12,963 cent per kg) worden teruggedraaid met ingang van 1 januari 2016 Amendement begroting belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ca Artikel 3.20, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een eigenwoningschuld van € 500.000 (Dossier 34302)
Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgetopt op een eigenwoningschuld van € 500.000 Amendement begroting belasting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 10 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Aan artikel 3.120 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nrs. 31 en 42 dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 520 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 23 1/3% te verhogen Amendement begroting belasting financiën Nr. 72 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van het lid Klein dat beoogt de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijk te trekken waardoor sprake is van een vrijstelling van € 1.000.000 per persoon (Dossier 34302)
Amendement van het lid Klein dat beoogt de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijk te trekken waardoor sprake is van een vrijstelling van € 1.000.000 per persoon Amendement begroting belasting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 2.768. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 17, dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas in de glastuinbouw verhoogt (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Grashoff ter vervanging van nr. 17, dat het reguliere tarief van de eerste schijf voor aardgas en aardgas in de glastuinbouw verhoogt Amendement begroting belasting financiën Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt (Dossier 34302)
Amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt Amendement begroting belasting financiën Nr. 49 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF Ontvangen 11 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende: Ea Artikel 6.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen (Dossier 34302)
Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. dat regelt dat de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind met ruim 650 euro door de overdraagbare algemene heffingskorting met 30% te verhogen Amendement begroting belasting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 49 dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Dijkgraaf ter vervanging van nr. 49 dat de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot modaal verhoogt Amendement begroting belasting financiën Nr. 92 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging nr. 44 over het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging nr. 44 over het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés Amendement begroting belasting financiën Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 44 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XLII wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XLIIA De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd: A Artikel 59, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil (Dossier 34302)
Amendement van het lid Schouten c.s. dat de postcoderoosregeling aanpast en het tarief in de energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit verlaagt tot nihil Amendement begroting belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 47 dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 47 dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid Amendement begroting belasting financiën Nr. 85 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 33.715 € 1.673 12,05% € 33.715 € 63.236 € 3.335 40,90% € 63.236 – € 15.409 52,00% II De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV – € 19.922 – 8,40% € 19.922 € 34.027 € 1.673 12,05% € 34.027 € 63.236 € 3.372 40,90% € 63.236 – € 15.318 52,00% III In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.153. ...

Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 30 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 30 dat de eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 structureel maakt Amendement begroting belasting financiën Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30 Ontvangen 18 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel H, wordt «verhoogd met € 23» vervangen door: verlaagd met € 26. ...

Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de ouderentoeslag in Box III niet wordt afgeschaft (Dossier 34302)
Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de ouderentoeslag in Box III niet wordt afgeschaft Amendement begroting belasting financiën Nr. 80 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27 Ontvangen 17 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel E, worden drie onderdelen ingevoegd, luidende: Ea Na artikel 5.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 5.6 Ouderentoeslag 1. ...

Amendement van het lid Klein dat regelt dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9575 (Dossier 34302)
Amendement van het lid Klein dat regelt dat de minimumuren-eis van de voor IB-ondernemers geldende aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van 500 uur naar 400 uur en dat het bedrag van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt verlaagd van € 12.421 naar € 9575 Amendement begroting belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN Ontvangen 9 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel E, komt te luiden: E Artikel 3.77 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf dat regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun werkgever ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is (Dossier 34302)
Amendement van de leden Omtzigt en Dijkgraaf dat regelt dat de rentekorting die medewerkers van hun werkgever ontvangen niet langer gedefiscaliseerd is Amendement begroting belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN DIJKGRAAF Ontvangen 5 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel XVII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: I Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...