Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wet langdurige zorg komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 52 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 3.1.1, eerste lid, worden na onderdeel b twee onderdelen ingevoegd, luidende: ba. persoonlijke verzorging in de woning van de verzekerde, waaronder wordt verstaan het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 53 dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Siderius ter vervanging van nr. 52 dat regelt dat de verpleging en persoonlijke verzorging in de thuiszorg onder de Wlz komen te vallen. ...

Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen (Dossier 33891)
Amendement van de leden Leijten en Siderius dat regelt dat begeleiding onder de Wlz komt te vallen Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 53 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN SIDERIUS Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de begripsbepaling van «begeleiding» de zinsnede «activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven» vervangen door: begeleiding, genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel h. ...